ĀDAŽU NOVADA SEMINĀRS DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM PAR DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU VISAPTVEROŠU ATJAUNOŠANU UN TĀS IEGUVUMIEM

Ādažu novada dome 6.novembrī organizēja semināru par daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu un tās ieguvumiem. Semināra mērķis bija izglītot un informēt Ādažu novada iedzīvotājus par viņu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli, iepazīstināt ar ēku visaptverošas atjaunošanas nepieciešamību un informēt par daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas iespējām projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros.

Pasākumu vadīja domes energopārvaldnieks Anrijs Zēbergs, kas stāstīja par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fondu Ādažu novadā. Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) pārstāvis Sergejs Galajevs informēja par daudzdzīvokļu ēkas visaptverošas atjaunošanas iespējām projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros.
Ar pieredzi, izaicinājumiem un ieguvumiem mājas renovēšanas procesā dalījās Salaspils, Daugavas ielas 2 daudzdzīvokļu ēkas pārvaldniece Olga Brūvere.

Semināra apmeklētāji uzklausīja dažādus viedokļus un informāciju t.sk. par ēku atjaunošanas reālajām izmaksām, pieredzes stāstu par sarežģījumiem un pozitīvajiem brīžiem, kā arī par izaicinājumiem, ar kuriem nācās sastapties projekta realizācijas gaitā.

Citējot O.Brūveres vārdus: “Katras dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gadījumā – katra dzīvokļa īpašnieka) pienākums ir nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzturēt savu īpašumu labā tehniskā stāvoklī. Aicinām to darīt arī to dzīvokļu īpašniekus, kas vēl nav nolēmuši par savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas visaptverošu atjaunošanu!”

Pēc semināra apmeklētāji bija ļoti pateicīgi par sniegto vispusīgo informāciju, iespējamiem finansēšanas risinājumiem un līdzfinansējumu iegūšanas iespējām, kā arī par stāstiem, kas lika apmeklētājiem saprast, ka atjaunošana ir svarīga un tā padara iedzīvotāju dzīves apstākļus labākus un veselībai drošākus.

Raksts tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080.

Trīs iemesli, kāpēc visaptveroša ēku atjaunošana ir jāuzsāk jau šodien

Aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju šobrīd dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamos namos, kas būvēti laika posmā no 1945. gada līdz 1992. gadam. Šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un to stāvoklis turpina strauji pasliktināties, jo ēkas netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturētas. Līdz ar to, šodien daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana ir obligāta nepieciešamība!

Ekonomikas ministrijas dati liecina, ka pēdējo 10 gadu laikā kopumā ir atjaunotas 802 daudzdzīvokļu ēkas, kas ir vien aptuveni 3% no kopējā daudzdzīvokļu ēku skaita. Kāpēc tik zema aktivitāte? Kā viens no galvenajiem iemesliem minama iedzīvotāju un ēku īpašnieku zemā aktivitāte. Lai pieņemtu lēmumu par ēkas atjaunošanu, nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs bieži vien nav kvoruma, lai vispār balsotu par šo jautājumu. Jāmin arī tas, ka dzīvokļu īpašnieku vidū arvien ir nepietiekama izpratne par ēkas apsaimniekošanas, uzturēšanas un visaptverošas atjaunošanas jautājumiem. Daudzus satrauc neziņa par ēku visaptverošas atjaunošanas izmaksām un, vai to varēs atļauties. Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, šajā rakstā esam apkopojuši trīs svarīgākos iemeslus, kāpēc ēku visaptveroša atjaunošana ir jāuzsāk jau šodien!

1. Labāki dzīves apstākļi un dzīvokļa vērtības pieaugums
Pēc ēkas visaptverošas atjaunošanas iedzīvotājiem ievērojami samazināsies maksājums par siltumenerģiju, jo pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas ēkas apkurināšanai būs nepieciešams mazāks enerģijas daudzums. Turklāt, ievērojami samazināsies arī nepieciešamie kapitālieguldījumi ēkā, jo energoefektīvai, kvalitatīvi atjaunotai ēkai nav nepieciešami līdzekļi neplānotiem remontdarbiem. Savukārt ietaupītos līdzekļus ēkas iedzīvotāji varēs novirzīt ēkas atjaunošanas izmaksu segšanai. Pateicoties garantētai iekštelpu gaisa kvalitātei un siltam mājoklim jebkurā gadalaikā, ik diena, ko iedzīvotājs pavadīs savā mājoklī, būs patīkama un komfortabla. Visbeidzot, visaptverošas atjaunošanas rezultātā, dzīvokļa vērtība pieaugs par 20 – 30 procentiem!

2. Iespēja izmantot līdzfinansējumu ēkas atjaunošanai
Par ēkas visaptverošu atjaunošanu maksās daudzdzīvokļu ēku īpašnieki, jo viņi ir tie, kas pieņem lēmumu par ēkas atjaunošanu un to arī finansē, meklējot iespējas samazināt maksājumu slogu, piemēram, piesaistot līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, ēkas atjaunošanas darbiem un citiem pasākumiem no pašvaldības (ja tāds paredzēts) un Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, kura piedāvā Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu Energoefektivitātes programmu daudzdzīvokļu dzīvojamajam ēkām. Šīs programmas ietvaros dzīvokļu īpašnieki, atbilstoši sagatavojot ēkas atjaunošanas projektu, var saņemt dāvinājuma grantu 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Vēl joprojām ALTUM pieņem pieteikumus ES fondu atbalsta saņemšanai ēku atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai. Vairāk informācijas par granta finansējumu ikviens interesents var uzzināt ALTUM mājaslapā – https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/programmas-atbalsts-grants/par-granta-finansejumu/

Savukārt, projekta Accelerate SUNShINE ietvaros, daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu 4 pašvaldībās – Tukuma, Bauskas, Ādažu novados un Jūrmalas pilsētā. Atbalsta apmērs un veidi ir noteikti attiecīgās pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos. Ādažu novadā – 25.09.2012. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 30 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.

3. Samazinātas daudzdzīvokļu ēkas uzturēšanas izmaksas
Visaptverošas ēkas atjaunošanas ietvaros tiks veikta ēkas siltināšana, koplietošanas logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas un karstā ūdens sistēmas atjaunošana un vēl citi atjaunošanas darbi. Visas iepriekšminētās darbības ļaus ikdienas ēkas uzturēšanas izmaksām samazināties, tādējādi arī apsaimniekošanas izmaksām samazinoties ilgtermiņā. Arī pēc visaptverošas ēkas atjaunošanas dzīvokļu īpašnieku izdevumi par neatliekamajiem remontdarbiem samazināsies! Līdz ar to, ēkas visaptveroša atjaunošana ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums ikvienam iedzīvotājam!

Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai, ja ir radušies jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265, e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv).

Raksts, tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080.

“Accelerate Sunshine” projekts iemirdzas Gaujas svētkos

Ādažu novada gada vērienīgākā pasākuma – Gaujas svētku laikā – iedzīvotājiem un pasākuma visiem tika sniegta lieliska iespēja baudīt krāšņu un daudzveidīgu kultūras pasākumu programmu, piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, tirgus kvartālā iegādāties amatnieku darinājumus, iepazīt tuvāk Ādažu novadā esošos uzņēmumus, vērot nacionālo bruņoto spēku paraugdemonstrējumus, kā arī atpūsties un gūt pozitīvas emocijas.
Lai svētkus padarītu vēl gaišākus un krāsainākus un liktu aizdomāties Ādažu daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem par pozitīvu pārmaiņu ieviešanu savos mājokļos, domes pārstāvji piedalījās svētku gājienā ar zaļiem lietussargiem, pārstāvot projektu “Accelerate SUNShINE”. Lai iepriecinātu arī pašus mazākos svētku dalībniekus, Bērnu pilsētiņā bērniem bija iespēja saņemt balonus.
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai, ja ir radušies jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265, e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv). Raksts tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080.

Meklēsim, kur pazūd siltums, kopā! Pievienojieties izglītojošajam piedzīvojumam ar termogrāfu!

Atgādinām, ka Ādažu novada dome, īstenojot projektu “Accelerate SUNShINE” aicina iedzīvotājus piedalīties daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku apsekošanā ar termogrāfu, lai paši pārliecinātos par siltuma zudumiem dažādās ēkās.
Ādažu novada dome plāno organizēt divus pasākumus:
■ 23. janvārī, plkst. 18.00 Ādažos, Pirmā ielā 32,
■ 25. februārī, plkst. 18.00 Kadagā, Kadaga 10.
Pastaigas laikā tiks apskatītas divas ēkas – viena, kurā ir veikta ēkas atjaunošana, otra – kurā atjaunošana vēl nav veikta.

Pasākuma noslēgumā plānota diskusija par pastaigā redzēto un tiks sniegta informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu jeb EPC.
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai, ja ir radušies jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, izmantojot EPC, aicinām
sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265, e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv).

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Accelerate SUNShINE”, Nr. 754080 ietvaros.

Aicinām pievienoties izglītojošā piedzīvojumā
ar termogrāfu!

Ādažnieki dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz pirmo daudzdzīvokļu ēku, kas atjaunota, izmantojot energoefektvitātes līgumu

Septembra beigās vairāki Ādažu novada domes, SIA “Ādažu Namsaimnieks” un daudzdzīvokļu ēkas Pirmā ielā 37 pārstāvji devās klātienē apskatīt pirmo ēku, kas tika visaptveroši atjaunota, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC). Tā kā līdz šim Ādažu novadā vēl nevienas daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas gadījumā nav izmantots EPC, brauciena laikā tika runāts par mītiem un bažām par EPC kā risinājumu ēku atjaunošanai.


Visaptveroši atjaunotā ēka, kas tika apskatīta, atrodas Rīgā, Mastu ielā 8/1. Tā ir 1994.gadā ekspluatācijā nodota 5 stāvu ēka ar 1600m2 lielu platību, kurai jau 1995.gadā sākās dažādas problēmas pagrabā, jumtā un fasādē. Saprotot, ka ēkai noteikti būs nepieciešama atjaunošana, iedzīvotāji meklēja iespējas to darīt, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Kad jau bija saņemts atbalsts Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā, ēkas iedzīvotāji uzzināja par EPC iespējām, ko piedāvāja Nīderlandes kompānijas “Invesko” apakšuzņēmējs “RenESCO”.


Pirms pieciem gadiem veiktie energoefektivitātes pasākumi ēkai izmaksāja 370 tūkst. eiro. Lai tos nosegtu un saņemtu papildus garantijas ilgtermiņā, izvērtējot EPC priekšrocības, iedzīvotāji ar energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju noslēdza EPC līgumu uz 20 gadiem un katru mēnesi sāka maksāt izlīdzinātu maksājumu. Maksājumā tika ietverti pasākumi, kas uzlaboja ēkas energoefektivitāti, sniedza ilgtermiņa garantiju izpildīto darbu kvalitātei 20 gadu garumā pēc ēkas atjaunošanas, kā arī pilnvērtīgu veikto atjaunošanas pasākumu apsaimniekošanu, veicot regulāru mājas apkopi atbilstoši EPC noteiktajam un novēršot risku laika gaitā ēkas defektiem palikt nepamanītiem. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji tagad dzīvo atjaunotā, skaistā ēkā un vēl 15 gadus varēs neuztraukties par jebkādiem darbiem, kas saistīti ar ēkas energoefektivitāti. Ņemot vērā to, ka “RenESCO” ir atbildīgs par ēkas energoefektivitātes nodrošināšanu, uzņēmums regulāri seko līdzi situācijai ēkā. Domājot par iespējamajiem darbiem saistībā ar ēkas teritorijas labiekārtošanu, dzīvokļu īpašnieki nav atcēluši arī maksājumus uzkrājumu fondā.


Ēkai Mastu ielā 8/1 atjaunošanas laikā tika atjaunoti pamati, vecā ventilācijas sistēma, nomainītas karstā ūdens un apkures sistēmas, nomainīti praktiski visi radiatori, nomainīti logi, nosiltināta fasāde un uzstādīta ventilācijas sistēma ar rekuperācijas iekārtu, katrā dzīvoklī notiek sasildīta gaisa ieplūde. Kā jebkuras ēkas siltināšanas laikā, arī šīs mājas iedzīvotājiem 4 mēnešu laikā nācās samierināties ar dažādām neērtībām, taču galarezultāts bija tā vērts (jau pirmais rēķins par apkuri pēc siltināšanas darbiem ēkai uzrādīja 60% ietaupījumu). Turklāt iedzīvotāji saprata, ka tas, kas tiek atjaunots, ir viņu īpašums un par to ir jārūpējas. Ja līdz siltināšanai daudzdzīvokļu ēkai bija lieli siltuma zudumi, pēc energoefektivitāti uzlabojošiem darbiem zudumi ir gandrīz novērsti. Arī ādažnieki brauciena laikā, kad ārā bija ļoti vējains un pavēss, varēja pārliecināties, ka Mastu ielas 8/1 kāpņu telpā ir silti arī bez apkures pieslēgšanas (jāņem vērā arī, ka ēka ir tuvu ostai un atrodas vēju ceļā).
Ņemot vērā gūto pieredzi, Mastu ielas 8/1 ēkas pārstāvis A.Lelītis daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku dzīvokļu īpašniekiem, kas vēl nav izlēmuši par labu savas ēkas atjaunošanai, ierosina:
• neaizmirst, ka visas ēkas ar laiku nolietojas un, neveicot to savlaicīgu atjaunošanu, ēkai var rasties tehniskas problēmas, tecēt jumts, rasties plaisas;
• kamēr ir tāda iespēja, pieteikties Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumam un atgūt daļu no ieguldītām izmaksām;
• laicīgi sākt gatavot ēkas atjaunošanai nepieciešamo dokumentāciju, jo dokumentu izstrādes un saskaņošanas process ir laikietilpīgs;
• sagatavot ēkas energoauditu un tehnisko apsekošanu, lai saprastu – kādas ir konkrētās ēkas vājākās vietas un kādi ir ieteicamie darbi tās tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanai;
• plānojot ēkas siltināšanas darbus, ir iespējams izvēlēties dažādus risinājumus, viens no variantiem ir ventilējamās fasādes. Šis risinājums ir veiksmīgs, jo darbus var veikt arī ziemā, kā arī tās ir iespējams mazgāt;
• veicot ēku tehnisko apsekošanu un izstrādājot tehniskos projektus, pievērst uzmanību un izstrādāt detalizāciju balkoniem, savienojumu vietām, ūdens noteču stiprinājuma vietām, jumtam u.c. vietām, kurās ēkai ir pamanītas problēmas;
• uzticēt projektēšanas darbus arhitektiem ar pieredzi vēlams tieši jūsu mājas tipa renovācijas projektu izstrādē;
• dzīvokļos ventilācijas nodrošināšanai paredzēt rekuperācijas aparātus;
• ēku atjaunošanas darbus uzticēt pieredzējušiem būvniekiem;
• ēku siltināšanas darbos piesaistīt zinošus un kompetentus būvuzraugus un darbu vadītājus;
• neskaidrību vai šaubu gadījumā nebaidīties, bet konsultēties ar zinošiem un pieredzējušiem speciālistiem.


Izvērtējot iespēju veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas darbus ar EPC principu, Ādažu novada iedzīvotājiem jāņem vērā, ka projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros ir iespēja pieteikties Ādažu novada domes izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem, kur paredzēts finansiālais atbalsts līdz 1000 EUR apmērā energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanai.
Tehniskās dokumentācijas izstrādes procesam, iedzīvotājiem tā finansēšanai ir šādas iespējas:
1) saņemt pašvaldības atbalstu 2300 EUR apmērā,
2) izmantot daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas uzkrājumus,
3) ņemt aizņēmumu.


Ādažu novada dome ir paredzējusi arī citus atbalsta instrumentus, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka nolemj pieteikties “Accelerate SUNShINE” projektam. Jāatceras, ka šobrīd tehniskās dokumentācijas izstrādei vēl ir iespēja arī saņemt finansējuma atbalstu finanšu institūcijā ALTUM – 50% apmērā no izmaksām.
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai, ja ir radušies jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, izmantojot EPC, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (tālr.:67996265, e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv).

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Accelerate SUNShINE”, Nr. 754080 ietvaros.

Informatīvā diena Ādažos

2018.gada 26.maijā Ādažos norisinājās gada vērienīgākais pasākums Gaujas Svētki. Novada iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja baudīt mūziku, mākslu, apmeklēt svētku tirdziņu, kā arī pašiem kļūt par svētku dalībniekiem, piedaloties dažādās aktivitātēs un pasākumos. Svētku laikā apmeklētājiem tika sniegta iespēja uzzināt ko vairāk par ēku kvalitatīvu, ilgtspējīgu un energoefektīvu atjaunošanu. Ādažu novada domes speciālisti sadarbībā ar Latvenergo Energoefektivitātes centra speciālistiem svētku laikā darbojās info teltī, sniedzot konsultācijas, izplatot informatīvos materiālus, tādējādi pievēršot iedzīvotāju uzmanību problēmām, kas saistītas ar ēku fizisko un morālo novecošanos, kā arī sniedzot informāciju par efektīviem risinājumiem atjaunošanā un aprīkojuma izvēlē. Pašiem mazākajiem dalībniekiem bija iespēja spēlēt dažādas izglītojošas spēles, krāsot mandalas, salocīt mājiņu vai vienkārši atpūsties sēžammaisos. Ikviens varēja izbaudīt šo dienu kā arī uzzināt ko noderīgu!

“Lielā talka” -28. aprīlis

Laika posmā no divdesmit devītā marta līdz trešajam aprīlim Ādažu novada nerenovēto daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem pasta kastītēs tika izdalītas aptaujas lapas par energoefektivitātes jautājumiem, vienlaicīgi popularizējot kvalitatīvu ēku atjaunošanu izmantojot energoefektivitātes paaugstināšanas līgumu (EPC). Aptaujas mērķis bija pievērst iedzīvotāju uzmanību ilgtspējīgai un atbildīgai ēku atjaunošanai, mudinot ne tikai parādīt savas zināšanas, bet arī meklēt informāciju masu saziņas līdzekļos un veicināt diskusijas iedzīvotāju starpā. Informēšanas pasākuma noslēguma dienā, 28.aprīlī, tika apbalvota aptaujā visvairāk punktus ieguvusī daudzdzīvokļu ēka Pirmā ielā 31, Ādažos, kā balvu īpašumā iegūstot ārtelpas puķu kasti. Vēl trīs ēkas – Lazdu iela 5, Garkalnē, Kadaga 10, Kadagā un Gaujas iela 25k-2, Ādažos, kas ieguva lielu punktu skaitu atbildot uz aptaujas jautājumiem, saņēma veicināšanas balvas – energoefektīvo spuldžu komplektus. Uzvarētājmājas iedzīvotāji uzreiz ķērās pie darba. Tika izvēlēta vieta un uzstādīta puķu kaste, to piepildot ar augsni. Pasākumā piedalījās Ādažu novada domes un NVO “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” pārstāvji.

Papildus atgādinām, ka Ādažu novada dome 2018.gada 27.februāra domes sēdē pieņēma grozījumus Nr.5/2018 Ādažu novada domes 2012.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.30 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”. Jaunie grozījumi paredz lielāku atbalstu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem gadījumos, kad par ēkas atjaunošanas darbiem tiek noslēgts energoefektivitātes pakalpojuma līgums. Energoauditu veikšanai ir iespējams saņemt finansējumu līdz 800.00 euro, savukārt ēku tehnisko projektu izstrādei līdz 2000.00 euro.

Pateicamies visiem, kas piedalījās aptaujā! Lūdzu sekot līdzi projekta jaunumiem Ādažu novada domes mājas lapā un Ādažu novada domes informatīvajā izdevumā Ādažu Vēstis.

Aktivitātes realizētas projekta “Accelerate SUNShINE”, Nr.754080, ietvaros.

Daudzdzīvokļu mājas Pirmā iela 31 un Pirmā iela 35 iedzīvotāju kopsapulce

Pirms neilga laika, Ādažos, Pirmā ielā 31 un Pirmā ielā 35 norisinājās iedzīvotāju kopsapulces. Kopsapulču mērķis bija sniegt informāciju un  iepazīstināt iedzīvotājus ar iespēju visaptveroši atjaunot  daudzdzīvokļu ēku, kur viņi dzīvo “Accelerate SUNShINE” projekta ietvaros. Kopumā ir notikušas 4 kopsapulces, divas Pirmā ielā 31 un divas Pirmā ielā 35. Visās sapulcēs piedalījās arī Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja pārstāvis Arnis Lelītis, kurš iedzīvotājiem sniedza ne tikai visu nepieciešamo informāciju, bet arī atbildēja uz visiem klātesošo jautājumiem.
Visu sapulču klātesošie tika informēti par ESKO principu, Energoefektivitātes Pakalpojuma līgumu (EPC), visaptverošās atjaunošanas etapiem un visaptverošās atjaunošanas ieguvumiem. Protams, neiztika arī bez piemēriem ‘Pirms un Pēc’, kur Arnis Lelītis prezentēja daudzdzīvokļu ēku Mastu ielā 8.
Visu māju iedzīvotāji tika aicināti apmeklēt www.sharex.lv, lai nepieciešamības gadījumā iegūtu vairāk informācijas.

Uzņēmēju brokastis

Reizi mēnesī Ādažu uzņēmēji satiekas, lai iepazītos ar uzņēmumiem novadā, pārrunātu aktualitātes.