Daudzdzīvokļu ēku skaits Jūrmalā ir viens no lielākajiem Latvijā – pilsētā ir teju 1 000 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Tikai niecīgs skaits no tām ir energoefektīvas. Lai sasniegtu nosprausto mērķi – veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu ēkās, Jūrmalas pilsēta ir iesaistījies projektā “Accelerate SUNShINE”. Projekts atvieglos novada iedzīvotājiem atbalsta saņemšanu daudzdzīvokļu ēku visaptverošai atjaunošanai, sniedzot iespēju iegūt pilnībā atjaunotu un estētiski pievilcīgu māju, par kuras uzturēšanu rūpēsies ESKO, nodrošinot 20 gadu garantiju veiktajiem ēkas atjaunošanas darbiem.

6

Jūrmalā notikušās sapulces

76

Projektā notikušās sapulces