Māju var atjaunot ar pašvaldības atbalstu

Aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju šobrīd dzīvo daudzdzīvokļu namos, kas būvēti laikā no 1945. līdz 1992. gadam. Šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un to stāvoklis turpina strauji pasliktināties, ja ēkas netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturētas. Tādēļ daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana ir neatliekama nepieciešamība. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aktīvi interesējas par iespēju saņemt Jūrmalas pilsētas domes atbalstu ēku atjaunošanai – 33 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir saņēmuši konsultācijas par ēku atjaunošanas procesu. Jūrmalas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu mājas energoaudita un tehniskā atzinuma sagatavošanai apjomā līdz 1000 eiro, būvprojekta izstrādei – 5000 vai 10 000 eiro apjomā. Noslēgts līgums un piešķirts līdzfinansējums tehniskās dokumentācijas sagatavošanai 10 000 eiro apmērā biedrībai “Pliekšāna-96”, kas veiks ēkas atjaunošanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, un 5000 eiro dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ormaņu 6”.

Komfortablāka dzīvošana, pieaug dzīvokļa vērtība. Pēc ēkas visaptverošas atjaunošanas iedzīvotājiem ievērojami samazināsies maksājums par siltumenerģiju, jo ēkas apkurināšanai būs nepieciešams mazāks enerģijas daudzums. Turklāt ievērojami samazināsies arī nepieciešamie kapitālieguldījumi ēkā, jo energoefektīvai, kvalitatīvi atjaunotai ēkai nav nepieciešami līdzekļi neplānotiem remontdarbiem, un ietaupītos līdzekļus varēs novirzīt ēkas atjaunošanas izmaksu segšanai. Dzīvokļos uzlabosies gaisa kvalitāte, mājoklis būs silts jebkurā gadalaikā, līdz ar to tajā dzīvot būs komfortabli. Turklāt visaptverošas atjaunošanas rezultātā dzīvokļa vērtība pieaugs par 20–30 procentiem.

Iespēja izmantot līdzfinansējumu ēkas atjaunošanai. Par ēkas visaptverošu atjaunošanu maksās daudzdzīvokļu ēku īpašnieki. Viņi ir
tie, kuri pieņem lēmumu par ēkas atjaunošanu un to arī finansē, meklējot iespējas samazināt maksājumus, piemēram, piesaistot pašvaldības un attīstības finanšu institūcijas “Altum” līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, ēkas atjaunošanas darbiem un citiem pasākumiem. Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansētajā Energoefektivitātes programmā daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām dzīvokļu īpašnieki, atbilstīgi sagatavojot ēkas atjaunošanas projektu, var saņemt “Altum” dāvinājuma grantu jeb mērķfinansējumu 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. “Altum” pieņem pieteikumus ES fondu atbalsta saņemšanai ēku atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai. Vairāk informācijas par energoefektivitātes programmas finansējumu var uzzināt “Altum” tīmekļvietnē www.altum.lv/lv. Vēl viena finansējuma piesaistes iespēja daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ir projekts “Accelerate SUNShINE”, kurā finansiālu atbalstu nodrošina pašvaldība. Šajā projektā var saņemt atbalstu apjomā līdz 50% no mājas atjaunošanas darbu izmaksām.

Mazākas ēkas uzturēšanas izmaksas. Ēkas atjaunošana ietver tās siltināšanu, koplietošanas logu un durvju nomaiņu, apkures sistēmas un karstā ūdens sistēmas atjaunošanu un citus atjaunošanas darbus. Rezultātā samazināsies ēkas ikdienas uzturēšanas izmaksas, un ilgtermiņā šis samazinājums būs ievērojams. Samazināsies arī dzīvokļu īpašnieku izdevumi par neatliekamajiem remontdarbiem. Līdz ar to ēkas visaptveroša atjaunošana ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums ikvienam iedzīvotājam!

Raksts sagatavots projektā “Accelerate SUNShINE”, ko līdzfinansē ES programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080. Plašākai informācijai par projektu, ēku siltināšanu un pašvaldības atbalstu aicinām sazināties ar Jūrmalas pilsētas domes energopārvaldnieku Valdi Ratniku, e-pasta adrese valdis.ratniks@jurmala.lv, tālr. 67511488.