Tukumā aizvadīta Pirmā Energodiena

Pirmajā maijā, Tukumā norisinājās pirmās Energodienas, kur vienuviet pulcējās Latvijas nozares energoefektivitātes eksperti, lai daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus, īpašniekus un ēku apsaimniekotājus iedvesmotu uz pozitīvām pārmaiņām savās mājās.

Energodienu ietvaros finanšu institūcijas ALTUM (turpmāk: ALTUM), biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (turpmāk: ESEB), AS “Sadales tīkls”, atjaunotās Salaspils ēkas Daugavas ielā 2 un Tukuma novada Domes pārstāvji piedalījās paneļdiskusijā par to, kāpēc iedzīvotājiem ir nepieciešams pieņemt lēmumu par labu savas daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanai jau šodien. Interesenti varēja uzzināt, cik liels finansiālais atbalsts ēku atjaunošanai ir pieejams no ALTUM un projekta Accelerate SUNShINE ietvaros, kā arī gūt atbildes uz citiem sev interesējošiem jautājumiem par ēku atjaunošanu!

Energodienu apmeklētājiem tika dota vienreizēja iespēja iepazīties ar vienu no vērienīgākajiem ēkas atjaunošanas veiksmes stāstiem Latvijā, ar ko dalījās atjaunotās ēkas Salaspilī, Daugavas ielā 2, vecākā Olga Brūvere. Klātesošos ar aizraujošu un skanīgu programmu priecēja Tukuma vokālā studija “Varavīksne” Anitas Geidānes vadībā.

Tukuma novada Dome pateicas ekspertiem, vokālajai studijai “Varavīksne” un iedzīvotājiem par dalību pasākumā. Lai gan pasākums nebija kupli apmeklēts, tomēr atnākušajiem bija gana daudz ļoti konkrētu jautājumu ekspertiem un diskusija izvērtās plaša.

Energodienas tika organizēta ES finansēta projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, kurā iesaistās Tukuma novada Dome kopā ar Jūrmalas, Bauskas un Ādažu pašvaldībām. Šā projekta ietvaros tiek veicināta daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, kas sniedz veikto darbu garantiju līdz pat 20 gadiem. Pašvaldība aicina gan Tukuma pilsētas, gan pagastu iedzīvotājus būt aktīviem un atbildīgiem kopīpašuma apsaimniekošanas jautājumos. Padomju laikā celto ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un, lai šīs ēkas saglabātu, dzīvokļu īpašniekiem būs nepieciešams pieņemt lēmumu par labu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Šī projekta ietvaros atjaunoto ēku ieguvumi ir sekojoši – visaptveroši renovēta ēka, sakopta vide, garantēta iekštelpu un karstā ūdens temperatūra, garantēts siltumenerģijas ietaupījums un garantija, ka 20 gadus ēka izskatīsies kā jauna. Tā ir iespēja ēkai sniegt otru dzīvi, un tās iedzīvotājiem dzīvot sakoptā un dabai draudzīgā vidē, kas garantē ievērojamus siltumenerģijas ietaupījumus.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par projektu “Accelerate SUNShINE” un visaptverošu ēku siltināšanu, aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, e-pasts: toms.akmentins@tukums.lv.

Energodienu ietvaros finanšu institūcijas ALTUM (turpmāk: ALTUM), biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (turpmāk: ESEB), AS “Sadales tīkls”, atjaunotās Salaspils ēkas Daugavas ielā 2 un Tukuma novada Domes pārstāvji piedalījās paneļdiskusijā par to, kāpēc iedzīvotājiem ir nepieciešams pieņemt lēmumu par labu savas daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanai jau šodien. Interesenti varēja uzzināt, cik liels finansiālais atbalsts ēku atjaunošanai ir pieejams no ALTUM un projekta Accelerate SUNShINE ietvaros, kā arī gūt atbildes uz citiem sev interesējošiem jautājumiem par ēku atjaunošanu!

Energodienu apmeklētājiem tika dota vienreizēja iespēja iepazīsties ar vienu no vērienīgākajiem ēkas atjaunošanas veiksmes stāstiem Latvijā, ar ko dalījās atjaunotās ēkas Salaspilī, Daugavas ielā 2, vecākā Olga Brūvere. Klātesošos ar aizraujošu un skanīgu programmu priecēja Tukuma vokālā studija “Varavīksne” Anitas Geidānes vadībā.

Tukuma novada Dome pateicas ekspertiem, vokālajai studijai “Varavīksne” un iedzīvotājiem par dalību pasākumā. Lai gan pasākums nebija kupli apmeklēts, tomēr atnākušajiem bija gana daudz ļoti konkrētu jautājumu ekspertiem un diskusija izvērtās plaša.

Energodienas tika organizēta ES finansēta projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, kurā iesaistās Tukuma novada Dome kopā ar Jūrmalas, Bauskas un Ādažu pašvaldībām. Šā projekta ietvaros tiek veicināta daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, kas sniedz veikto darbu garantiju līdz pat 20 gadiem. Pašvaldība aicina gan Tukuma pilsētas, gan pagastu iedzīvotājus būt aktīviem un atbildīgiem kopīpašuma apsaimniekošanas jautājumos. Padomju laikā celto ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un, lai šīs ēkas saglabātu, dzīvokļu īpašniekiem būs nepieciešams pieņemt lēmumu par labu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Šī projekta ietvaros atjaunoto ēku ieguvumi ir sekojoši – visaptveroši renovēta ēka, sakopta vide, garantēta iekštelpu un karstā ūdens temperatūra, garantēts siltumenerģijas ietaupījums un garantija, ka 20 gadus ēka izskatīsies kā jauna. Tā ir iespēja ēkai sniegt otru dzīvi, un tās iedzīvotājiem dzīvot sakoptā un dabai draudzīgā vidē, kas garantē ievērojamus siltumenerģijas ietaupījumus.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par projektu “Accelerate SUNShINE” un visaptverošu ēku siltināšanu, aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, e-pasts: toms.akmentins@tukums.lv.