Tukuma novada iedzīvotāji tiek informēti par visaptverošu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu

Projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros Tukuma novada Dome pulcē Tukuma pilsētas un pagastu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus un māju vecākos, lai informētu par iespēju atjaunot dzīvojamos namus, izmantojot energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (EPC), kuru noslēdz ar uzņēmumu, kas veic visaptverošu ēkas atjaunošanu, sniedzot veikto darbu garantiju līdz pat 20 gadiem.

Aizvadītajā mēnesī sapulces notika 9. maijā, Tumes Kultūras namā un 13. maijā, Degoles pagasta tradīciju zālē, kur pulcējās daudzdzīvokļu ēku vecākie. Savukārt, 30. maijā notika ēkas Kuldīgas ielā 65 iedzīvotāju sapulce, pēc kuras arī tika izdalītas aptaujas anketas, lai noskaidrotu dzīvokļu īpašnieku vēlmi piedalīties projektā.

Ņemot vērā to, ka padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām un daudzos gadījumos to tehniskais stāvoklis ir slikts, Tukuma novada Dome īsteno ES finansētu projektu “Accelerate SUNShINE”, lai veicinātu daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu. Projekta ietvaros tiek veicināta finansējuma piesaiste ne vien pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, bet arī daudzdzīvokļu ēku visaptverošai atjaunošanai, kas ietver gan kapitālo ēkas remontu, gan arī energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

Lēmumu par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu var pieņemt tikai dzīvokļu īpašnieki. Tāpēc, lai sniegtu iedzīvotājiem pēc iespējas plašāku informāciju gan par ēkas vispārējiem atjaunošanas darbiem un to īstenošanas posmiem, gan par Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļu piesaisti un Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumu veikšanai, pašvaldība arī turpmāk organizēs daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju sapulces Tukumā un pagastos.

Ja vēlaties ieviest pozitīvas pārmaiņas arī savā mājoklī vai uzzināt vairāk informācijas par projektu “Accelerate SUNShINE” un visaptverošu ēku siltināšanu, aicinām ikvienu interesentu sazināties ar Tukuma novada Domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, e-pasts: toms.akmentins@tukums.lv.