Trīs iemesli, kāpēc visaptveroša ēku atjaunošana ir jāuzsāk jau šodien

Aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju šobrīd dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamos namos, kas būvēti laika posmā no 1945. gada līdz 1992. gadam. Šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un to stāvoklis turpina strauji pasliktināties, jo ēkas netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturētas. Līdz ar to, šodien daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana ir obligāta nepieciešamība!

Ekonomikas ministrijas dati liecina, ka pēdējo 10 gadu laikā kopumā ir atjaunotas 802 daudzdzīvokļu ēkas, kas ir vien aptuveni 3% no kopējā daudzdzīvokļu ēku skaita. Kāpēc tik zema aktivitāte? Kā viens no galvenajiem iemesliem minama iedzīvotāju un ēku īpašnieku zemā aktivitāte. Lai pieņemtu lēmumu par ēkas atjaunošanu, nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs bieži vien nav kvoruma, lai vispār balsotu par šo jautājumu. Jāmin arī tas, ka dzīvokļu īpašnieku vidū arvien ir nepietiekama izpratne par ēkas apsaimniekošanas, uzturēšanas un visaptverošas atjaunošanas jautājumiem. Daudzus satrauc neziņa par ēku visaptverošas atjaunošanas izmaksām un, vai to varēs atļauties. Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, šajā rakstā esam apkopojuši trīs svarīgākos iemeslus, kāpēc ēku visaptveroša atjaunošana ir jāuzsāk jau šodien!

1. Labāki dzīves apstākļi un dzīvokļa vērtības pieaugums
Pēc ēkas visaptverošas atjaunošanas iedzīvotājiem ievērojami samazināsies maksājums par siltumenerģiju, jo pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas ēkas apkurināšanai būs nepieciešams mazāks enerģijas daudzums. Turklāt, ievērojami samazināsies arī nepieciešamie kapitālieguldījumi ēkā, jo energoefektīvai, kvalitatīvi atjaunotai ēkai nav nepieciešami līdzekļi neplānotiem remontdarbiem. Savukārt ietaupītos līdzekļus ēkas iedzīvotāji varēs novirzīt ēkas atjaunošanas izmaksu segšanai. Pateicoties garantētai iekštelpu gaisa kvalitātei un siltam mājoklim jebkurā gadalaikā, ik diena, ko iedzīvotājs pavadīs savā mājoklī, būs patīkama un komfortabla. Visbeidzot, visaptverošas atjaunošanas rezultātā, dzīvokļa vērtība pieaugs par 20 – 30 procentiem!

2. Iespēja izmantot līdzfinansējumu ēkas atjaunošanai
Par ēkas visaptverošu atjaunošanu maksās daudzdzīvokļu ēku īpašnieki, jo viņi ir tie, kas pieņem lēmumu par ēkas atjaunošanu un to arī finansē, meklējot iespējas samazināt maksājumu slogu, piemēram, piesaistot līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, ēkas atjaunošanas darbiem un citiem pasākumiem no pašvaldības (ja tāds paredzēts) un Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, kura piedāvā Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu Energoefektivitātes programmu daudzdzīvokļu dzīvojamajam ēkām. Šīs programmas ietvaros dzīvokļu īpašnieki, atbilstoši sagatavojot ēkas atjaunošanas projektu, var saņemt dāvinājuma grantu 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Vēl joprojām ALTUM pieņem pieteikumus ES fondu atbalsta saņemšanai ēku atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai. Vairāk informācijas par granta finansējumu ikviens interesents var uzzināt ALTUM mājaslapā – https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/programmas-atbalsts-grants/par-granta-finansejumu/

Savukārt, projekta Accelerate SUNShINE ietvaros, daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu 4 pašvaldībās – Tukuma, Bauskas, Ādažu novados un Jūrmalas pilsētā. Atbalsta apmērs un veidi ir noteikti attiecīgās pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos. Ādažu novadā – 25.09.2012. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 30 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.

3. Samazinātas daudzdzīvokļu ēkas uzturēšanas izmaksas
Visaptverošas ēkas atjaunošanas ietvaros tiks veikta ēkas siltināšana, koplietošanas logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas un karstā ūdens sistēmas atjaunošana un vēl citi atjaunošanas darbi. Visas iepriekšminētās darbības ļaus ikdienas ēkas uzturēšanas izmaksām samazināties, tādējādi arī apsaimniekošanas izmaksām samazinoties ilgtermiņā. Arī pēc visaptverošas ēkas atjaunošanas dzīvokļu īpašnieku izdevumi par neatliekamajiem remontdarbiem samazināsies! Līdz ar to, ēkas visaptveroša atjaunošana ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums ikvienam iedzīvotājam!

Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai, ja ir radušies jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265, e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv).

Raksts, tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080.