Apaļā galda diskusiju par energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamību un iespējām Jūrmalā

Sadarbības un dialoga veidošana ar dzīvokļu īpašniekiem, apsaimniekošanas ekspertiem un iedzīvotājiem ir ļoti svarīgs Accelerate Sunshine būtības aspekts.

2019.gada 18.jūlijā Jūrmalas Pilsētas Dome rīkoja apaļā galda diskusiju par energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamību un iespējām Jūrmalas daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām.

Pasākuma dalībnieki bija aicināti izteikt savu viedokli par pašvaldības sniegto atbalstu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā, plānotajiem energoefektivitātes pasākumiem un citiem tematiem.