Daudzdzīvokļu mājas Pirmā iela 31 un Pirmā iela 35 iedzīvotāju kopsapulce

Pirms neilga laika, Ādažos, Pirmā ielā 31 un Pirmā ielā 35 norisinājās iedzīvotāju kopsapulces. Kopsapulču mērķis bija sniegt informāciju un  iepazīstināt iedzīvotājus ar iespēju visaptveroši atjaunot  daudzdzīvokļu ēku, kur viņi dzīvo “Accelerate SUNShINE” projekta ietvaros. Kopumā ir notikušas 4 kopsapulces, divas Pirmā ielā 31 un divas Pirmā ielā 35. Visās sapulcēs piedalījās arī Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja pārstāvis Arnis Lelītis, kurš iedzīvotājiem sniedza ne tikai visu nepieciešamo informāciju, bet arī atbildēja uz visiem klātesošo jautājumiem.
Visu sapulču klātesošie tika informēti par ESKO principu, Energoefektivitātes Pakalpojuma līgumu (EPC), visaptverošās atjaunošanas etapiem un visaptverošās atjaunošanas ieguvumiem. Protams, neiztika arī bez piemēriem ‘Pirms un Pēc’, kur Arnis Lelītis prezentēja daudzdzīvokļu ēku Mastu ielā 8.
Visu māju iedzīvotāji tika aicināti apmeklēt www.sharex.lv, lai nepieciešamības gadījumā iegūtu vairāk informācijas.