“Lielā talka” -28. aprīlis

Laika posmā no divdesmit devītā marta līdz trešajam aprīlim Ādažu novada nerenovēto daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem pasta kastītēs tika izdalītas aptaujas lapas par energoefektivitātes jautājumiem, vienlaicīgi popularizējot kvalitatīvu ēku atjaunošanu izmantojot energoefektivitātes paaugstināšanas līgumu (EPC). Aptaujas mērķis bija pievērst iedzīvotāju uzmanību ilgtspējīgai un atbildīgai ēku atjaunošanai, mudinot ne tikai parādīt savas zināšanas, bet arī meklēt informāciju masu saziņas līdzekļos un veicināt diskusijas iedzīvotāju starpā. Informēšanas pasākuma noslēguma dienā, 28.aprīlī, tika apbalvota aptaujā visvairāk punktus ieguvusī daudzdzīvokļu ēka Pirmā ielā 31, Ādažos, kā balvu īpašumā iegūstot ārtelpas puķu kasti. Vēl trīs ēkas – Lazdu iela 5, Garkalnē, Kadaga 10, Kadagā un Gaujas iela 25k-2, Ādažos, kas ieguva lielu punktu skaitu atbildot uz aptaujas jautājumiem, saņēma veicināšanas balvas – energoefektīvo spuldžu komplektus. Uzvarētājmājas iedzīvotāji uzreiz ķērās pie darba. Tika izvēlēta vieta un uzstādīta puķu kaste, to piepildot ar augsni. Pasākumā piedalījās Ādažu novada domes un NVO “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” pārstāvji.

Papildus atgādinām, ka Ādažu novada dome 2018.gada 27.februāra domes sēdē pieņēma grozījumus Nr.5/2018 Ādažu novada domes 2012.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.30 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”. Jaunie grozījumi paredz lielāku atbalstu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem gadījumos, kad par ēkas atjaunošanas darbiem tiek noslēgts energoefektivitātes pakalpojuma līgums. Energoauditu veikšanai ir iespējams saņemt finansējumu līdz 800.00 euro, savukārt ēku tehnisko projektu izstrādei līdz 2000.00 euro.

Pateicamies visiem, kas piedalījās aptaujā! Lūdzu sekot līdzi projekta jaunumiem Ādažu novada domes mājas lapā un Ādažu novada domes informatīvajā izdevumā Ādažu Vēstis.

Aktivitātes realizētas projekta “Accelerate SUNShINE”, Nr.754080, ietvaros.