Daudzdzīvokļu mājas Salātu iela 33 iedzīvotāju kopsapulce

Pavisam neilgi pēc Vītolu ielas 2 sapulces notika arī 2. pilota ēkas Salātu ielā 33 iedzīvotāju kopsapulce. Kopsapulces ietvaros SIA “Vides serviss” valdes locekle Linda Tijone stāstīja par atjaunoto ēku Salātu ielā 20. Lai iedzīvotājiem pastāstītu par energoefektivitātes pakalpojuma līguma jeb EPC modeli, ar prezentāciju uzstājās arī biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja” pārstāvis Arnis Lelītis. Prezentāciju papildināja arī Mastu ielas 8, Rīgā atjaunošanas piemērs, kurā bija izmantots Bauskas novada iedzīvotājiem piedāvātais EPC modelis. Pēc prezentācijas iedzīvotāji uzdeva savus jautājumus par modeli, par Salātu ielas 20 māju pēc atjaunošanas, kā arī par to, kā notiks Salātu ielas 33 daudzdzīvokļu mājas atjaunošana. Sapulce noslēdzās ar lēmumu veikt anketēšanu, ar kuras palīdzību iedzīvotāji spers pirmo soli – balsos par savas mājas atjaunošanas uzsākšanu.