Uzņēmēju brokastis

Reizi mēnesī Ādažu uzņēmēji satiekas, lai iepazītos ar uzņēmumiem novadā, pārrunātu aktualitātes.