Otrās Energodienas Bauskā

Ikviens interesents ir mīļi gaidīts un aicināts piedalīties otrajās Energodienās, kas norisināsies Bauskā, 21. septembrī, Bauskas Kultūras centra Izstāžu zālē, Kalna ielā 18.

Programmā:

✅ plkst. 11.00 – Vokālā studija „PIGORIŅI” – priekšnesumi.

✅ plkst. 11.30 – Paneļdiskusija. Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana, tehniskie risinājumi un ieteikumi.

✅ plkst. 12.15 – Apkures sistēmu modernizācija daudzdzīvokļu māju renovācijā. Danfoss SIA, Agris Patmalnieks.

✅ plkst. 12.45 – Ēkas atjaunošanas veiksmes stāsts Daugavas iela 2, Salaspilī. Pieredzē dalās mājas vecākā Olga Brūvere.

✅ plkst. 13.15 – Vai ir viegli dzīvot ar vispārēji atjaunotā daudzdzīvokļu mājā? Namu pārvaldnieka skatījums, Ingrīda Liepa.

✅ plkst. 13.45 – Ēkas atjaunošanas pieredze. Dzīvokļu kooperatīvā sabiedrība „Aivītes”, Ingrīda Levko.

✅ plkst. 14.15 – Diskusijas. Domu apmaiņa.

Tiekamies Energodienās!

Dalība IX Pagalmu un VII Putras godēšanas svētkos

7. septembrī Bauskas vecpilsētu ieskandināja IX Pagalmu un VII Putras godēšanas svētki.


Svētkos piedalījās arī Accelerate Sunshine partneri Bauskas novada dome un SIA Vides serviss, kas informatīvajā teltī sniedza noderīgu informāciju daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem par ēku atjaunošanu un tās ieguvumiem, kā arī pieejamo finansiālo atbalstu, ko sniedz Bauskas novada pašvaldība Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Accelerate SUNShINE” ietvaros.

Trīs iemesli, kāpēc visaptveroša ēku atjaunošana ir jāuzsāk jau šodien

Aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju šobrīd dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamos namos, kas būvēti laika posmā no 1945.gada līdz 1992.gadam. Šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un to stāvoklis turpina strauji pasliktināties, jo ēkas netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturētas. Līdz ar to, šodien daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana ir obligāta nepieciešamība! Ekonomikas ministrijas  dati liecina, ka pēdējo 10 gadu laikā kopumā ir atjaunotas 802 daudzdzīvokļu ēkas, kas ir vien aptuveni 3% no kopējā daudzdzīvokļu ēku skaita. Kāpēc tik zema aktivitāte?  Kā viens no galvenajiem iemesliem minama iedzīvotāju un ēku īpašnieku zemā aktivitāte. Lai pieņemtu lēmumu  par ēkas atjaunošanu, nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs bieži vien nav kvoruma, lai vispār balsotu par šo jautājumu.  Jāmin arī tas, ka dzīvokļu īpašnieku vidū arvien ir nepietiekama izpratne par ēkas apsaimniekošanas, uzturēšanas un visaptverošas atjaunošanas jautājumiem. Daudzus satrauc neziņa par  ēku visaptverošas atjaunošanas izmaksām un, vai to varēs atļauties. Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, šajā rakstā esam apkopojuši trīs svarīgākos iemeslus, kāpēc ēku visaptveroša atjaunošana ir jāuzsāk jau šodien!

1. Labāki dzīves apstākļi un dzīvokļa vērtības pieaugums

Pēc ēkas visaptverošas atjaunošanas iedzīvotājiem ievērojami samazināsies maksājums par siltumenerģiju, jo pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas  ēkas apkurināšanai būs nepieciešams mazāks enerģijas daudzums. Turklāt, ievērojami samazināsies arī nepieciešamie kapitālieguldījumi ēkā, jo energoefektīvai, kvalitatīvi atjaunotai ēkai nav nepieciešami līdzekļi neplānotiem remontdarbiem. Savukārt, ietaupītos līdzekļus ēkas iedzīvotāji varēs novirzīt ēkas atjaunošanas izmaksu segšanai. Pateicoties garantētai iekštelpu gaisa kvalitātei un siltam mājoklim jebkurā gadalaikā, ik diena, ko iedzīvotājs pavadīs savā mājoklī, būs patīkama un komfortabla. Visbeidzot, visaptverošas atjaunošanas rezultātā,  dzīvokļa vērtība pieaugs par 20 – 30 procentiem!

2. Iespēja izmantot līdzfinansējumu ēkas atjaunošanai

Par ēkas visaptverošu atjaunošanu maksās daudzdzīvokļu ēku īpašnieki, jo viņi ir tie, kas pieņem lēmumu par ēkas atjaunošanu un to arī finansē, meklējot iespējas samazināt maksājumu slogu, piemēram, piesaistot līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, ēkas atjaunošanas darbiem un citiem pasākumiem no pašvaldības (ja tāds paredzēts) un Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, kura piedāvā Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu Energoefektivitātes programmu daudzdzīvokļu dzīvojamajam ēkām. Šīs programmas ietvaros dzīvokļu īpašnieki, atbilstoši sagatavojot ēkas atjaunošanas projektu, var saņemt dāvinājuma grantu 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

Vēl joprojām ALTUM pieņem pieteikumus ES fondu atbalsta saņemšanai ēku atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai. Vairāk informācijas par granta finansējumu ikviens interesents var uzzināt ALTUM mājaslapā .

Savukārt, projekta Accelerate SUNShINE ietvaros, daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu 4 pašvaldībās – Tukuma, Bauskas, Ādažu novados un Jūrmalas pilsētā. Atbalsta apmērs un veidi ir  noteikti šo pašvaldību izdotajos saistošajos noteikumos.

3. Samazinātas daudzdzīvokļu ēkas uzturēšanas izmaksas

Visaptverošas ēkas atjaunošanas ietvaros tiks veikta ēkas siltināšana, koplietošanas logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas un karstā ūdens sistēmas atjaunošana un vēl citi atjaunošanas darbi. Visas iepriekšminētās darbības ļaus ikdienas ēkas uzturēšanas izmaksām samazināties, tādējādi arī apsaimniekošanas izmaksām samazinoties ilgtermiņā. Arī pēc visaptverošas ēkas atjaunošanas dzīvokļu īpašnieku izdevumi par neatliekamajiem remontdarbiem samazināsies! Līdz ar to, ēkas visaptveroša atjaunošana ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums ikvienam iedzīvotājam!

Vai vēlies pozitīvas pārmaiņas arī savā mājoklī, bet nezini ar ko sākt? Lai iedvesmotu ikvienu daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāju pozitīvām pārmaiņām savās mājās, ikviens interesents tiek laipni gaidīts un aicināts uz Tukuma novada pirmajām Energodienām, kas norisināsies 25. maijā, Tukumā, no plkst. 10.30 līdz 16.00, kur Latvijas nozares eksperti pulcēsies vienuviet!

Raksts, tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080.

Veiksmīgi un iedvesmojoši noritējis iedzīvotāju pieredzes apmaiņas brauciens

Februāra beigās projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros Jūrmalas pilsētas, Ādažu, Tukuma un Bauskas novada domes pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Salaspili, kur tika apskatīta visaptveroši atjaunotā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Meža ielā 7, vērienīgais ēkas Daugavas ielā 2 visaptverošas atjaunošanas projekts un iegūtas vērtīgas atziņas un zināšanas.

Pirms renovēto ēku apskates pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki tikās SIA “Salaspils Siltums” birojā, kur tika iepazīstināti ar uzņēmuma misiju un uzklausīja projektu vadītājas Renātes Bražinskas ieteikumus daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projekta organizēšanai. Sagatavotajā prezentācijā uzņēmuma pārstāve atskatījās uz ēku: Meža ielā 7 un Daugavas ielā 2, visaptverošas atjaunošanas projektu norises gaitu, lielākajiem izaicinājumiem un pastāstīja par mājas iedzīvotāju motivāciju piedalīties projektā.

Pēc viesošanās SIA “Salaspils Siltums” telpās, daudzdzīvokļu ēku īpašnieki, pašvaldību pārstāvji, kā arī namu apsaimniekotāji devās apskatīt klātienē visaptveroši atjaunoto ēku Meža ielā 7, kur iepazinās ar projekta ievaros paveikto un ēkas iedzīvotāju Olgu, kas dalījās savos iespaidos ēkas visaptverošas atjaunošanas laikā, gan pēc tās. Papildus iepriekšminētajam, dzīvokļa īpašniece interesentiem izklāstīja citu ēkas īpašnieku motivāciju teikt jāvārdu pozitīvām pārmaiņām.

Pēc pieredzes apmaiņas brauciena pasākuma apmeklētāji tika iedvesmoti pozitīvām pārmaiņām savos mājokļos un secināja, ka Salaspilī esošās daudzdzīvokļu ēkas Meža ielā 7 un Daugavas ielā 2 ir piedzīvojušas pozitīvas  pārmaiņas, un, pateicoties projekta atbalstītājiem, SIA Salaspils Siltums neatlaidīgajam darbam, kā arī  ēkas iedzīvotāju pacietībai, abas ēkas ir jau redzamas savā jaunajā un skaistajā veidolā! Būtiski minēt, ka abi Salaspils daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projekti ir nesuši daudzus izaicinājumus visām iesaistītajām pusēm, tomēr gala rezultāts ir visu pūļu un pacietības vērts!

Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai, ja ir radušies jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu un papildus garantijām, aicinām sazināties ar Bauskas novada domes energopārvaldnieku Raitis Ignatjevu, tālr. 63960195.

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Accelerate SUNShINE”, Nr. 754080 ietvaros.

Pagalmu un Putras svētki

Bauskas vecpilsētā  norisinājās VIII Pagalmu svētki un VI Putras godēšana – atdzīvojās 20 pagalmiņi. Pagalmu un Putras svētki tika radīti ar ieceri pievērst sabiedrības uzmanību kultūrvēsturiskajam mantojumam Bauskas vecpilsētā, aizdomāties par tā saglabāšanas nozīmību, kā arī atgriezt vecpilsētā rosību.

Putras svētku ietvaros Bauskas novada pašvaldība piedalījās ar informatīvo telti „Dod mājai otru dzīvi” projekta „Accelerate SUNShINE” ietvaros. Apmeklējot informatīvo telti, bija iespējams uzzināt, par Bauskas novada atbalstu iedzīvotājiem, atjaunojot savu daudzdzīvokļu ēku, tādējādi liekot aizdomāties ne tikai par kultūrvēsturiskajām vērtībām vecpilsētā, bet arī par mājām, kurās dzīvojam – šoreiz daudzdzīvokļu ēkām. Mēs esam atbildīgi, lai par tām parūpētos un dotu tām otru dzīvi. Telti apmeklēja netikai baušķenieki, bet arī interesenti no Rīgas un Vecumniekiem.

Projekts realizēts ar Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” atbalstu,granta līguma Nr. 754080.

22.septembris pirmās Energodienas Bauskā

Ikviens interesents ir mīļi gaidīts un aicināts piedalīties pirmajās Energodienās, kas norisināsies Bauskā, 22. septembrī, Dārza ielā 11!

Programmā:

 Uzņēmēji stendos iepazīstinās iepazīstinās interesentus ar energoefektīviem risinājumiem un jaunākajām tehnoloģijām
Elektrum atraktīvās aktivitātes, kas neatstās nevienu vienaldzīgu
Informatīvie semināri, paneļdiskusija un daudzas citas aizraujošas aktivitātes!

Tiekamies Energodienās!

Dāviņos aizvadītas Traktordienas

2018.gada 15.- 16.jūnijā, nedēļas nogales plašo pasākumu klāstu Bauskas novadā papildināja arī plaši apmeklētās Traktordienas Dāviņos. Jau devīto gadu – tie ir ģimenes svētki, traktoru sacensības, tehnikas demonstrācijas, pakalpojumu informācija un daudz kā cita. Divās dienās tika gaidīts ierodamies ap 10’000 apmeklētāju. Dažādas vides organizācijas, uzņēmumi un iestādes paralēli skatuviskajai norisei, piedāvāja bezmaksas izziņas un radošās darbnīcas, paraugdemonstrējumus un sportiskas aktivitātes, kā arī pašmāju ekoloģisko un videi draudzīgo produktu degustācijas.

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja uzzināt, ka ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana ar EPC līgumu ir neizmantota izdevība. Bauskas novada domes energopārvaldnieks un SIA „Vides serviss” speciālisti svētku laikā darbojās info teltī, sniedzot konsultācijas, izplatot informatīvos materiālus. Tieši dzīvokļu īpašnieki ir tie, kas pieņem lēmumu par savas daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanu. Veicot energoefektivitātes pasākumus, pievilcīgāks kļūst ne tikai ēkas vizuālais izskats. Vislielākais ieguvums ir samazināts siltumenerģijas patēriņš un iedzīvotāju izdevumi par apkuri. Uzlabojas ēkas mikroklimats, konstrukcijas kļūst sausākas un paaugstinās dzīvokļu komforta līmenis, kā arī tirgus vērtība.

 

Raitis Ignatjevs, energopārvaldnieks

Foto: Artūrs Dulbe un Raitis Ignatjevs

Bauskas novada svētki, Jaunsaulē

Bauskas novada svētkos, kas 26. maijā notika Jaunsaulē, ar projekta “Accelerate SUNShINE” informatīvo telti piedalījās Bauskas novada pašvaldības pārstāvji un lielākā Bauskas namu pārvaldnieka SIA “Vides serviss” pārstāvji. Pārstāvji sniedza atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem par māju kvalitatīvu, ilgtspējīgu un energoefektīvu atjaunošanu. Telti apmeklēja vairāki desmiti interesentu.
Redzot frāzi – Dod mājai otru dzīvi, informatīvajā teltī iegriezās arī vairāki privātmāju īpašnieki, lūdzot padomu par māju pārbūvi, siltināšanu u.tml. jautājumiem. Mūsu pārstāvji neapjuka un varēja aprunāties arī par citiem tehniskiem jautājumiem, ne tikai daudzdzīvokļu māju atjaunošanu.

Konkurss “Lielās talkas”ietvaros

Bauskas novada pašvaldība projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros rīkoja konkursu Bauskas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Katram mājas iedzīvotājam bija jāizpilda anketa atbildot pareizi uz 8 jautājumiem. Tās mājas iedzīvotāji, kuri bija visaktīvākie un ar visvairāk pareizi atbildētajām atbildēm pretendēja uz konkursa galveno balvu – jaunu soliņu un tā uzstādīšanu pie mājas Lielās talkas dienā.

Kopumā konkursā piedalījās 43 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, taču visaktīvākie izrādījās Ceriņu ielas 4 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji. Rezultātā, Lielās talkas dienā, 28. aprīlī, tika uzstādīta godam nopelnītā balva – soliņš pie mājas.

Bauskas novada iedzīvotāju pieredzes apmaiņas brauciens

16. martā vairāku Bauskas daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji devās pieredzes braucienā uz Rīgu, kur apskatīja ēku Mastu ielā 8/1, kurā veikta kompleksa mājas atjaunošana ar energoefektivitātes pakalpojumu līgumu. Ar Mastu ielas mājas projektu un veiktajiem atjaunošanas darbiem iepazīstināja Arnis Lelītis, “Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja” līdzdirektors, kas ir arī aktīvs šīs mājas iedzīvotājs un iesaistījās atjaunošanas projekta realizācijā no dzīvokļu īpašnieku puses.

Konkrētajā mājā tika veikta kompleksa atjaunošana, ietverot gan siltināšanu un logu maiņu, gan ventilācijas sistēmas renovāciju, karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukciju un apkures sistēmas renovāciju. Tas būtiski ir uzlabojis mikroklimatu dzīvokļos, kā arī uzlabojis karstā ūdens apgādi. Jāmin, ka šajā mājā pēc atjaunošanas karstā ūdens skaitītāji ir izvietoti kāpņu telpā un tiek nolasīti attālināti.

No Bauskas pieredzes braucienā piedalījās Bauskas novada pašvaldības pārstāvji, SIA “Vides serviss” darbinieki un vairāku Bauskas daudzdzīvokļu māju aktīvākie iedzīvotāji – no mājām Pionieru ielā 1, Mēmeles ielā 3b, Salātu ielā 33 un Vītolu ielā 2. Galvenie jautājumi, protams, bija par atjaunošanas darbu izmaksām un to, kādus darbus iekļaut projektā. Kā skaidroja A. Lelītis, tad dzīvokļu īpašnieki paši pieņem lēmumu par veicamajiem darbiem un to apjomu, kas attiecīgi ietekmē izmaksas. Būtiskākais ieteikums ir izvērtēt ieguvumus ilgtermiņā, lai nodrošinātu mājai pēc iespējas ilgāku mūžu un radītu komfortablus dzīves apstākļus iedzīvotājiem. Ja reiz mājas atjaunošanu veic, jācenšas iegūt maksimāls ieguvums no tā.

 

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā – mājas atjaunošanai dzīvokļu īpašniekiem nevajadzēs uzņemties kredītsaistības. Atjaunošanas izmaksas pamatā tiks segtas no siltumenerģijas ietaupījumiem, un kopumā iedzīvotājiem līdzšinējās komunālo pakalpojumu izmaksas varētu pieaugt robežās no 10%-15%. Atjaunojot ēku ar EPC līgumu, ir iespēja arī  saņemt programmas ALTUM sniegto atbalstu līdz 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām.