Mājokļu sektors ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem Bauskas novadā. Lai sasniegtu nosprausto mērķi – veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu ēkās, Bauskas novads ir iesaistījies projektā “Accelerate SUNShINE”. Projekts atvieglos novada iedzīvotājiem atbalsta saņemšanu daudzdzīvokļu ēku visaptverošai atjaunošanai, sniedzot iespēju iegūt pilnībā atjaunotu un estētiski pievilcīgu māju, par kuras uzturēšanu rūpēsies ESKO, nodrošinot 20 gadu garantiju veiktajiem ēkas atjaunošanas darbiem.

35

Bauskā notikušās sapulces

76

Projektā notikušās sapulces