Bauskas novada iedzīvotāju pieredzes apmaiņas brauciens

16. martā vairāku Bauskas daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji devās pieredzes braucienā uz Rīgu, kur apskatīja ēku Mastu ielā 8/1, kurā veikta kompleksa mājas atjaunošana ar energoefektivitātes pakalpojumu līgumu. Ar Mastu ielas mājas projektu un veiktajiem atjaunošanas darbiem iepazīstināja Arnis Lelītis, “Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja” līdzdirektors, kas ir arī aktīvs šīs mājas iedzīvotājs un iesaistījās atjaunošanas projekta realizācijā no dzīvokļu īpašnieku puses.

Konkrētajā mājā tika veikta kompleksa atjaunošana, ietverot gan siltināšanu un logu maiņu, gan ventilācijas sistēmas renovāciju, karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukciju un apkures sistēmas renovāciju. Tas būtiski ir uzlabojis mikroklimatu dzīvokļos, kā arī uzlabojis karstā ūdens apgādi. Jāmin, ka šajā mājā pēc atjaunošanas karstā ūdens skaitītāji ir izvietoti kāpņu telpā un tiek nolasīti attālināti.

No Bauskas pieredzes braucienā piedalījās Bauskas novada pašvaldības pārstāvji, SIA “Vides serviss” darbinieki un vairāku Bauskas daudzdzīvokļu māju aktīvākie iedzīvotāji – no mājām Pionieru ielā 1, Mēmeles ielā 3b, Salātu ielā 33 un Vītolu ielā 2. Galvenie jautājumi, protams, bija par atjaunošanas darbu izmaksām un to, kādus darbus iekļaut projektā. Kā skaidroja A. Lelītis, tad dzīvokļu īpašnieki paši pieņem lēmumu par veicamajiem darbiem un to apjomu, kas attiecīgi ietekmē izmaksas. Būtiskākais ieteikums ir izvērtēt ieguvumus ilgtermiņā, lai nodrošinātu mājai pēc iespējas ilgāku mūžu un radītu komfortablus dzīves apstākļus iedzīvotājiem. Ja reiz mājas atjaunošanu veic, jācenšas iegūt maksimāls ieguvums no tā.

 

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā – mājas atjaunošanai dzīvokļu īpašniekiem nevajadzēs uzņemties kredītsaistības. Atjaunošanas izmaksas pamatā tiks segtas no siltumenerģijas ietaupījumiem, un kopumā iedzīvotājiem līdzšinējās komunālo pakalpojumu izmaksas varētu pieaugt robežās no 10%-15%. Atjaunojot ēku ar EPC līgumu, ir iespēja arī  saņemt programmas ALTUM sniegto atbalstu līdz 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām.