Trīs iemesli, kāpēc visaptveroša ēku atjaunošana ir jāuzsāk jau šodien

Aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju šobrīd dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamos namos, kas būvēti laika posmā no 1945.gada līdz 1992.gadam. Šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un to stāvoklis turpina strauji pasliktināties, jo ēkas netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturētas. Līdz ar to, šodien daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana ir obligāta nepieciešamība! Ekonomikas ministrijas  dati liecina, ka pēdējo 10 gadu laikā kopumā ir atjaunotas 802 daudzdzīvokļu ēkas, kas ir vien aptuveni 3% no kopējā daudzdzīvokļu ēku skaita. Kāpēc tik zema aktivitāte?  Kā viens no galvenajiem iemesliem minama iedzīvotāju un ēku īpašnieku zemā aktivitāte. Lai pieņemtu lēmumu  par ēkas atjaunošanu, nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs bieži vien nav kvoruma, lai vispār balsotu par šo jautājumu.  Jāmin arī tas, ka dzīvokļu īpašnieku vidū arvien ir nepietiekama izpratne par ēkas apsaimniekošanas, uzturēšanas un visaptverošas atjaunošanas jautājumiem. Daudzus satrauc neziņa par  ēku visaptverošas atjaunošanas izmaksām un, vai to varēs atļauties. Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, šajā rakstā esam apkopojuši trīs svarīgākos iemeslus, kāpēc ēku visaptveroša atjaunošana ir jāuzsāk jau šodien!

1. Labāki dzīves apstākļi un dzīvokļa vērtības pieaugums

Pēc ēkas visaptverošas atjaunošanas iedzīvotājiem ievērojami samazināsies maksājums par siltumenerģiju, jo pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas  ēkas apkurināšanai būs nepieciešams mazāks enerģijas daudzums. Turklāt, ievērojami samazināsies arī nepieciešamie kapitālieguldījumi ēkā, jo energoefektīvai, kvalitatīvi atjaunotai ēkai nav nepieciešami līdzekļi neplānotiem remontdarbiem. Savukārt, ietaupītos līdzekļus ēkas iedzīvotāji varēs novirzīt ēkas atjaunošanas izmaksu segšanai. Pateicoties garantētai iekštelpu gaisa kvalitātei un siltam mājoklim jebkurā gadalaikā, ik diena, ko iedzīvotājs pavadīs savā mājoklī, būs patīkama un komfortabla. Visbeidzot, visaptverošas atjaunošanas rezultātā,  dzīvokļa vērtība pieaugs par 20 – 30 procentiem!

2. Iespēja izmantot līdzfinansējumu ēkas atjaunošanai

Par ēkas visaptverošu atjaunošanu maksās daudzdzīvokļu ēku īpašnieki, jo viņi ir tie, kas pieņem lēmumu par ēkas atjaunošanu un to arī finansē, meklējot iespējas samazināt maksājumu slogu, piemēram, piesaistot līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, ēkas atjaunošanas darbiem un citiem pasākumiem no pašvaldības (ja tāds paredzēts) un Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, kura piedāvā Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu Energoefektivitātes programmu daudzdzīvokļu dzīvojamajam ēkām. Šīs programmas ietvaros dzīvokļu īpašnieki, atbilstoši sagatavojot ēkas atjaunošanas projektu, var saņemt dāvinājuma grantu 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

Vēl joprojām ALTUM pieņem pieteikumus ES fondu atbalsta saņemšanai ēku atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai. Vairāk informācijas par granta finansējumu ikviens interesents var uzzināt ALTUM mājaslapā .

Savukārt, projekta Accelerate SUNShINE ietvaros, daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu 4 pašvaldībās – Tukuma, Bauskas, Ādažu novados un Jūrmalas pilsētā. Atbalsta apmērs un veidi ir  noteikti šo pašvaldību izdotajos saistošajos noteikumos.

3. Samazinātas daudzdzīvokļu ēkas uzturēšanas izmaksas

Visaptverošas ēkas atjaunošanas ietvaros tiks veikta ēkas siltināšana, koplietošanas logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas un karstā ūdens sistēmas atjaunošana un vēl citi atjaunošanas darbi. Visas iepriekšminētās darbības ļaus ikdienas ēkas uzturēšanas izmaksām samazināties, tādējādi arī apsaimniekošanas izmaksām samazinoties ilgtermiņā. Arī pēc visaptverošas ēkas atjaunošanas dzīvokļu īpašnieku izdevumi par neatliekamajiem remontdarbiem samazināsies! Līdz ar to, ēkas visaptveroša atjaunošana ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums ikvienam iedzīvotājam!

Vai vēlies pozitīvas pārmaiņas arī savā mājoklī, bet nezini ar ko sākt? Lai iedvesmotu ikvienu daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāju pozitīvām pārmaiņām savās mājās, ikviens interesents tiek laipni gaidīts un aicināts uz Tukuma novada pirmajām Energodienām, kas norisināsies 25. maijā, Tukumā, no plkst. 10.30 līdz 16.00, kur Latvijas nozares eksperti pulcēsies vienuviet!

Raksts, tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080.