Māju var atjaunot ar pašvaldības atbalstu

Aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju šobrīd dzīvo daudzdzīvokļu namos, kas būvēti laikā no 1945. līdz 1992. gadam. Šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un to stāvoklis turpina strauji pasliktināties, ja ēkas netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturētas. Tādēļ daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana ir neatliekama nepieciešamība. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aktīvi interesējas par iespēju saņemt Jūrmalas pilsētas domes atbalstu ēku atjaunošanai – 33 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir saņēmuši konsultācijas par ēku atjaunošanas procesu. Jūrmalas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu mājas energoaudita un tehniskā atzinuma sagatavošanai apjomā līdz 1000 eiro, būvprojekta izstrādei – 5000 vai 10 000 eiro apjomā. Noslēgts līgums un piešķirts līdzfinansējums tehniskās dokumentācijas sagatavošanai 10 000 eiro apmērā biedrībai “Pliekšāna-96”, kas veiks ēkas atjaunošanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, un 5000 eiro dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ormaņu 6”.

Komfortablāka dzīvošana, pieaug dzīvokļa vērtība. Pēc ēkas visaptverošas atjaunošanas iedzīvotājiem ievērojami samazināsies maksājums par siltumenerģiju, jo ēkas apkurināšanai būs nepieciešams mazāks enerģijas daudzums. Turklāt ievērojami samazināsies arī nepieciešamie kapitālieguldījumi ēkā, jo energoefektīvai, kvalitatīvi atjaunotai ēkai nav nepieciešami līdzekļi neplānotiem remontdarbiem, un ietaupītos līdzekļus varēs novirzīt ēkas atjaunošanas izmaksu segšanai. Dzīvokļos uzlabosies gaisa kvalitāte, mājoklis būs silts jebkurā gadalaikā, līdz ar to tajā dzīvot būs komfortabli. Turklāt visaptverošas atjaunošanas rezultātā dzīvokļa vērtība pieaugs par 20–30 procentiem.

Iespēja izmantot līdzfinansējumu ēkas atjaunošanai. Par ēkas visaptverošu atjaunošanu maksās daudzdzīvokļu ēku īpašnieki. Viņi ir
tie, kuri pieņem lēmumu par ēkas atjaunošanu un to arī finansē, meklējot iespējas samazināt maksājumus, piemēram, piesaistot pašvaldības un attīstības finanšu institūcijas “Altum” līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, ēkas atjaunošanas darbiem un citiem pasākumiem. Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansētajā Energoefektivitātes programmā daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām dzīvokļu īpašnieki, atbilstīgi sagatavojot ēkas atjaunošanas projektu, var saņemt “Altum” dāvinājuma grantu jeb mērķfinansējumu 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. “Altum” pieņem pieteikumus ES fondu atbalsta saņemšanai ēku atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai. Vairāk informācijas par energoefektivitātes programmas finansējumu var uzzināt “Altum” tīmekļvietnē www.altum.lv/lv. Vēl viena finansējuma piesaistes iespēja daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ir projekts “Accelerate SUNShINE”, kurā finansiālu atbalstu nodrošina pašvaldība. Šajā projektā var saņemt atbalstu apjomā līdz 50% no mājas atjaunošanas darbu izmaksām.

Mazākas ēkas uzturēšanas izmaksas. Ēkas atjaunošana ietver tās siltināšanu, koplietošanas logu un durvju nomaiņu, apkures sistēmas un karstā ūdens sistēmas atjaunošanu un citus atjaunošanas darbus. Rezultātā samazināsies ēkas ikdienas uzturēšanas izmaksas, un ilgtermiņā šis samazinājums būs ievērojams. Samazināsies arī dzīvokļu īpašnieku izdevumi par neatliekamajiem remontdarbiem. Līdz ar to ēkas visaptveroša atjaunošana ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums ikvienam iedzīvotājam!

Raksts sagatavots projektā “Accelerate SUNShINE”, ko līdzfinansē ES programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080. Plašākai informācijai par projektu, ēku siltināšanu un pašvaldības atbalstu aicinām sazināties ar Jūrmalas pilsētas domes energopārvaldnieku Valdi Ratniku, e-pasta adrese valdis.ratniks@jurmala.lv, tālr. 67511488.

Tukumā aizvadīta Pirmā Energodiena

Pirmajā maijā, Tukumā norisinājās pirmās Energodienas, kur vienuviet pulcējās Latvijas nozares energoefektivitātes eksperti, lai daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus, īpašniekus un ēku apsaimniekotājus iedvesmotu uz pozitīvām pārmaiņām savās mājās.

Energodienu ietvaros finanšu institūcijas ALTUM (turpmāk: ALTUM), biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (turpmāk: ESEB), AS “Sadales tīkls”, atjaunotās Salaspils ēkas Daugavas ielā 2 un Tukuma novada Domes pārstāvji piedalījās paneļdiskusijā par to, kāpēc iedzīvotājiem ir nepieciešams pieņemt lēmumu par labu savas daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanai jau šodien. Interesenti varēja uzzināt, cik liels finansiālais atbalsts ēku atjaunošanai ir pieejams no ALTUM un projekta Accelerate SUNShINE ietvaros, kā arī gūt atbildes uz citiem sev interesējošiem jautājumiem par ēku atjaunošanu!

Energodienu apmeklētājiem tika dota vienreizēja iespēja iepazīties ar vienu no vērienīgākajiem ēkas atjaunošanas veiksmes stāstiem Latvijā, ar ko dalījās atjaunotās ēkas Salaspilī, Daugavas ielā 2, vecākā Olga Brūvere. Klātesošos ar aizraujošu un skanīgu programmu priecēja Tukuma vokālā studija “Varavīksne” Anitas Geidānes vadībā.

Tukuma novada Dome pateicas ekspertiem, vokālajai studijai “Varavīksne” un iedzīvotājiem par dalību pasākumā. Lai gan pasākums nebija kupli apmeklēts, tomēr atnākušajiem bija gana daudz ļoti konkrētu jautājumu ekspertiem un diskusija izvērtās plaša.

Energodienas tika organizēta ES finansēta projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, kurā iesaistās Tukuma novada Dome kopā ar Jūrmalas, Bauskas un Ādažu pašvaldībām. Šā projekta ietvaros tiek veicināta daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, kas sniedz veikto darbu garantiju līdz pat 20 gadiem. Pašvaldība aicina gan Tukuma pilsētas, gan pagastu iedzīvotājus būt aktīviem un atbildīgiem kopīpašuma apsaimniekošanas jautājumos. Padomju laikā celto ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un, lai šīs ēkas saglabātu, dzīvokļu īpašniekiem būs nepieciešams pieņemt lēmumu par labu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Šī projekta ietvaros atjaunoto ēku ieguvumi ir sekojoši – visaptveroši renovēta ēka, sakopta vide, garantēta iekštelpu un karstā ūdens temperatūra, garantēts siltumenerģijas ietaupījums un garantija, ka 20 gadus ēka izskatīsies kā jauna. Tā ir iespēja ēkai sniegt otru dzīvi, un tās iedzīvotājiem dzīvot sakoptā un dabai draudzīgā vidē, kas garantē ievērojamus siltumenerģijas ietaupījumus.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par projektu “Accelerate SUNShINE” un visaptverošu ēku siltināšanu, aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, e-pasts: toms.akmentins@tukums.lv.

Energodienu ietvaros finanšu institūcijas ALTUM (turpmāk: ALTUM), biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (turpmāk: ESEB), AS “Sadales tīkls”, atjaunotās Salaspils ēkas Daugavas ielā 2 un Tukuma novada Domes pārstāvji piedalījās paneļdiskusijā par to, kāpēc iedzīvotājiem ir nepieciešams pieņemt lēmumu par labu savas daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanai jau šodien. Interesenti varēja uzzināt, cik liels finansiālais atbalsts ēku atjaunošanai ir pieejams no ALTUM un projekta Accelerate SUNShINE ietvaros, kā arī gūt atbildes uz citiem sev interesējošiem jautājumiem par ēku atjaunošanu!

Energodienu apmeklētājiem tika dota vienreizēja iespēja iepazīsties ar vienu no vērienīgākajiem ēkas atjaunošanas veiksmes stāstiem Latvijā, ar ko dalījās atjaunotās ēkas Salaspilī, Daugavas ielā 2, vecākā Olga Brūvere. Klātesošos ar aizraujošu un skanīgu programmu priecēja Tukuma vokālā studija “Varavīksne” Anitas Geidānes vadībā.

Tukuma novada Dome pateicas ekspertiem, vokālajai studijai “Varavīksne” un iedzīvotājiem par dalību pasākumā. Lai gan pasākums nebija kupli apmeklēts, tomēr atnākušajiem bija gana daudz ļoti konkrētu jautājumu ekspertiem un diskusija izvērtās plaša.

Energodienas tika organizēta ES finansēta projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, kurā iesaistās Tukuma novada Dome kopā ar Jūrmalas, Bauskas un Ādažu pašvaldībām. Šā projekta ietvaros tiek veicināta daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, kas sniedz veikto darbu garantiju līdz pat 20 gadiem. Pašvaldība aicina gan Tukuma pilsētas, gan pagastu iedzīvotājus būt aktīviem un atbildīgiem kopīpašuma apsaimniekošanas jautājumos. Padomju laikā celto ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un, lai šīs ēkas saglabātu, dzīvokļu īpašniekiem būs nepieciešams pieņemt lēmumu par labu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Šī projekta ietvaros atjaunoto ēku ieguvumi ir sekojoši – visaptveroši renovēta ēka, sakopta vide, garantēta iekštelpu un karstā ūdens temperatūra, garantēts siltumenerģijas ietaupījums un garantija, ka 20 gadus ēka izskatīsies kā jauna. Tā ir iespēja ēkai sniegt otru dzīvi, un tās iedzīvotājiem dzīvot sakoptā un dabai draudzīgā vidē, kas garantē ievērojamus siltumenerģijas ietaupījumus.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par projektu “Accelerate SUNShINE” un visaptverošu ēku siltināšanu, aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, e-pasts: toms.akmentins@tukums.lv.

Tukuma novada iedzīvotāji tiek informēti par visaptverošu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu

Projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros Tukuma novada Dome pulcē Tukuma pilsētas un pagastu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus un māju vecākos, lai informētu par iespēju atjaunot dzīvojamos namus, izmantojot energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (EPC), kuru noslēdz ar uzņēmumu, kas veic visaptverošu ēkas atjaunošanu, sniedzot veikto darbu garantiju līdz pat 20 gadiem.

Aizvadītajā mēnesī sapulces notika 9. maijā, Tumes Kultūras namā un 13. maijā, Degoles pagasta tradīciju zālē, kur pulcējās daudzdzīvokļu ēku vecākie. Savukārt, 30. maijā notika ēkas Kuldīgas ielā 65 iedzīvotāju sapulce, pēc kuras arī tika izdalītas aptaujas anketas, lai noskaidrotu dzīvokļu īpašnieku vēlmi piedalīties projektā.

Ņemot vērā to, ka padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām un daudzos gadījumos to tehniskais stāvoklis ir slikts, Tukuma novada Dome īsteno ES finansētu projektu “Accelerate SUNShINE”, lai veicinātu daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu. Projekta ietvaros tiek veicināta finansējuma piesaiste ne vien pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, bet arī daudzdzīvokļu ēku visaptverošai atjaunošanai, kas ietver gan kapitālo ēkas remontu, gan arī energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

Lēmumu par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu var pieņemt tikai dzīvokļu īpašnieki. Tāpēc, lai sniegtu iedzīvotājiem pēc iespējas plašāku informāciju gan par ēkas vispārējiem atjaunošanas darbiem un to īstenošanas posmiem, gan par Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļu piesaisti un Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumu veikšanai, pašvaldība arī turpmāk organizēs daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju sapulces Tukumā un pagastos.

Ja vēlaties ieviest pozitīvas pārmaiņas arī savā mājoklī vai uzzināt vairāk informācijas par projektu “Accelerate SUNShINE” un visaptverošu ēku siltināšanu, aicinām ikvienu interesentu sazināties ar Tukuma novada Domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, e-pasts: toms.akmentins@tukums.lv.

“Accelerate Sunshine” projekts iemirdzas Gaujas svētkos

Ādažu novada gada vērienīgākā pasākuma – Gaujas svētku laikā – iedzīvotājiem un pasākuma visiem tika sniegta lieliska iespēja baudīt krāšņu un daudzveidīgu kultūras pasākumu programmu, piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, tirgus kvartālā iegādāties amatnieku darinājumus, iepazīt tuvāk Ādažu novadā esošos uzņēmumus, vērot nacionālo bruņoto spēku paraugdemonstrējumus, kā arī atpūsties un gūt pozitīvas emocijas.
Lai svētkus padarītu vēl gaišākus un krāsainākus un liktu aizdomāties Ādažu daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem par pozitīvu pārmaiņu ieviešanu savos mājokļos, domes pārstāvji piedalījās svētku gājienā ar zaļiem lietussargiem, pārstāvot projektu “Accelerate SUNShINE”. Lai iepriecinātu arī pašus mazākos svētku dalībniekus, Bērnu pilsētiņā bērniem bija iespēja saņemt balonus.
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai, ja ir radušies jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265, e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv). Raksts tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080.