Sapulce daudzdzīvokļu mājā, Abavas ielā 2, Pūre

Projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros 26.martā notika mājas Abavas ielā 2, Pūrē, iedzīvotāju un dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā ēkas iemītnieki tika informēti par iespēju atjaunot dzīvojamo namu, izmantojot energoefektivitātes līgumu (EPC), kuru noslēdz ar kompāniju, kas veic kompleksu mājas atjaunošanu, nodrošinot līdz 20 gadu garantiju veiktajiem darbiem.

Ar projekta norisi un tā ieguvumiem klātesošos iepazīstināja nevalstiskās organizācijas “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” līdzdirektors Arnis Lelītis.

Piekrītot ēkas atjaunošanai, dzīvojamās mājas iemītniekiem, būtu vairāki ieguvumi, piemēram, samazināts siltumenerģijas patēriņš, iekštelpu komforts, pievilcīgs ēkas vizuālais izskats, kā arī ikmēneša izmaksu ietaupījums. Būtisku atbalstu atjaunoto māju dzīvokļu īpašniekiem sniedz arī Tukuma novada pašvaldība, nodrošinot atbalstu tehniskā projekta izstrādei, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī sniedzot līdzfinansējumu māju pagalmu labiekārtošanai.

Kopsapulces noslēgumā Abavas ielas 2 mājas iedzīvotāji pauda pozitīvu nostāju par projektu “Accelerate SUNShINE” un nākamais solis iedzīvotājiem ir pieņemt kopīgu lēmumu par energoaudita veikšanu, ēkas tehnisko apsekošanu un energoefektivitātes pasākumu ekonomisko aprēķinu veikšanu, lai noteiktu, kur mājā rodas siltuma zudumi un kādus pasākumus veikt, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti.

Pozitīva lēmuma gadījumā tiks izstrādāts ēkas energoaudits, tehniskais apsekojums un aprēķinātas aptuvenās mājas atjaunošanas izmaksas.

Pievienojies ēku apsekošanai 11. aprīlī – Kauguru kultūras nams

Projekta laikā 2018. un 2019. gadā Jūrmalas pilsētā norisināsies dažādas aktivitātes. Pirmā no tām – 11. aprīlī plkst. 18.00 aicinām interesentus uz tikšanos Kauguru Kultūras namā. Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes speciālistiem būs iespēja ar termokameru apsekot daudzdzīvokļu ēku vājās vietas un pārliecināties, kur ēkas termoizolācija ir visvājākā un kur ēka zaudē siltumu. Pastaiga ar termokameru tiks organizēta kvartālā starp Nometņu, Skolas ielu, Talsu šoseju un Raiņa ielu. Lūgums iepriekš pieteikties pie Jūrmalas pilsētas pašvaldības energopārvaldnieka Valda Ratnika, rakstot uz e-pasta adresi valdis.ratniks@jurmala.lv. Ja interese būs liela, tiks rīkotas ēku apsekošanas arī citās Jūrmalas pilsētas daļās.

Sabiedriskās padomes sēde Jūrmalā

20. martā, Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs viesojās Jūrmalas pilsētas domē, kur norisinājās Sabiedriskās padomes sēde. Viens no šīs sēdes mērķiem bija veicināt dialogu starp Jūrmalas domi un NVO, kā arī sniegt informāciju par aktuālajiem notikumiem un projektiem. 
Sabiedriskās padomes sēdē piedalījās arī Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja pārstāvis Arnis Lelītis, kurš sēdes klātesošos informēja par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas iespējām ar Energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) palīdzību. 

Bauskas novada iedzīvotāju pieredzes apmaiņas brauciens

16. martā vairāku Bauskas daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji devās pieredzes braucienā uz Rīgu, kur apskatīja ēku Mastu ielā 8/1, kurā veikta kompleksa mājas atjaunošana ar energoefektivitātes pakalpojumu līgumu. Ar Mastu ielas mājas projektu un veiktajiem atjaunošanas darbiem iepazīstināja Arnis Lelītis, “Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja” līdzdirektors, kas ir arī aktīvs šīs mājas iedzīvotājs un iesaistījās atjaunošanas projekta realizācijā no dzīvokļu īpašnieku puses.

Konkrētajā mājā tika veikta kompleksa atjaunošana, ietverot gan siltināšanu un logu maiņu, gan ventilācijas sistēmas renovāciju, karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukciju un apkures sistēmas renovāciju. Tas būtiski ir uzlabojis mikroklimatu dzīvokļos, kā arī uzlabojis karstā ūdens apgādi. Jāmin, ka šajā mājā pēc atjaunošanas karstā ūdens skaitītāji ir izvietoti kāpņu telpā un tiek nolasīti attālināti.

No Bauskas pieredzes braucienā piedalījās Bauskas novada pašvaldības pārstāvji, SIA “Vides serviss” darbinieki un vairāku Bauskas daudzdzīvokļu māju aktīvākie iedzīvotāji – no mājām Pionieru ielā 1, Mēmeles ielā 3b, Salātu ielā 33 un Vītolu ielā 2. Galvenie jautājumi, protams, bija par atjaunošanas darbu izmaksām un to, kādus darbus iekļaut projektā. Kā skaidroja A. Lelītis, tad dzīvokļu īpašnieki paši pieņem lēmumu par veicamajiem darbiem un to apjomu, kas attiecīgi ietekmē izmaksas. Būtiskākais ieteikums ir izvērtēt ieguvumus ilgtermiņā, lai nodrošinātu mājai pēc iespējas ilgāku mūžu un radītu komfortablus dzīves apstākļus iedzīvotājiem. Ja reiz mājas atjaunošanu veic, jācenšas iegūt maksimāls ieguvums no tā.

 

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā – mājas atjaunošanai dzīvokļu īpašniekiem nevajadzēs uzņemties kredītsaistības. Atjaunošanas izmaksas pamatā tiks segtas no siltumenerģijas ietaupījumiem, un kopumā iedzīvotājiem līdzšinējās komunālo pakalpojumu izmaksas varētu pieaugt robežās no 10%-15%. Atjaunojot ēku ar EPC līgumu, ir iespēja arī  saņemt programmas ALTUM sniegto atbalstu līdz 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām.