Ādažu attīstības vīzija 2015.-2020. gadam atspoguļo novadu kā sakoptu, drošu un veselīgu dzīves vidi izglītotai sabiedrībai ar energoefektīviem mājokļiem. Lai sasniegtu nosprausto mērķi – veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu ēkās, Ādažu novads ir iesaistījies projektā “Accelerate SUNShINE”. Projekts atvieglos novada iedzīvotājiem atbalsta saņemšanu daudzdzīvokļu ēku visaptverošai atjaunošanai, sniedzot iespēju iegūt pilnībā atjaunotu un estētiski pievilcīgu māju, par kuras uzturēšanu rūpēsies ESKO, nodrošinot 20 gadu garantiju veiktajiem ēkas atjaunošanas darbiem.

7

Ādažos notikušās sapulces

76

Projektā notikušās sapulces