Meklēsim, kur pazūd siltums, kopā! Pievienojieties izglītojošajam piedzīvojumam ar termogrāfu!

Atgādinām, ka Ādažu novada dome, īstenojot projektu “Accelerate SUNShINE” aicina iedzīvotājus piedalīties daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku apsekošanā ar termogrāfu, lai paši pārliecinātos par siltuma zudumiem dažādās ēkās.
Ādažu novada dome plāno organizēt divus pasākumus:
■ 23. janvārī, plkst. 18.00 Ādažos, Pirmā ielā 32,
■ 25. februārī, plkst. 18.00 Kadagā, Kadaga 10.
Pastaigas laikā tiks apskatītas divas ēkas – viena, kurā ir veikta ēkas atjaunošana, otra – kurā atjaunošana vēl nav veikta.

Pasākuma noslēgumā plānota diskusija par pastaigā redzēto un tiks sniegta informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu jeb EPC.
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai, ja ir radušies jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, izmantojot EPC, aicinām
sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265, e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv).

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Accelerate SUNShINE”, Nr. 754080 ietvaros.

Aicinām pievienoties izglītojošā piedzīvojumā
ar termogrāfu!