No ieceres līdz daudzdzīvokļu mājas atjaunošanai

27. februārī projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros Tukuma novada pašvaldība organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz visaptveroši atjaunoto daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Salaspilī, Meža ielā 7. Salaspils ēkas atjaunošanas darbi sākās pagājušā gada maijā, un novembrī ēku svinīgi atklāja. Lai ikvienu lasītāju iepazīstinātu ar ēkas Meža ielā 7 visaptverošas atjaunošanas projektu, sadarbībā ar SIA “Salaspils Siltums” esam parādījuši projekta norises gaitu, lielākos izaicinājumus un mājas iedzīvotāju motivāciju piedalīties projektā, sakot jāvārdu pozitīvām pārmaiņām.

No idejas par ēkas atjaunošanu līdz būvdarbu sākumam

2015. gadā bija pirmā tikšanās ar ēkas Meža ielā 7 un SIA “Salaspils Siltums” pārstāvjiem, kuras laikā tika apspriesti risinājumi ēkas atjaunošanai un pausta SIA “Salaspils Siltums” pārstāvju iniciatīva vadīt ēkas visaptverošas atjaunošanas projektu. Nepilna mēneša laikā mājas īpašniekiem tika izsūtīta aptauja, kurā tika pausts pozitīvs viedoklis par ēkas atjaunošanu. Tā paša gada maijā tika rīkota aptauja par ēkas energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma un projekta izstrādes saistīto darbu veikšanu, un jau jūnijā veiksmīgi noslēgts līgums ar darba veicējiem.

Noteikumi par Eiropas Savienības fondu finansējumu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai tika apstiprināti novēloti, un tas kavēja arī projekta tālāko norisi. Februārī būvprojekts tika veiksmīgi saskaņots būvvaldē, un līdz gada beigām saņemti arī visi nepieciešamie finanšu institūcijas “Altum” lēmumi.

Tālāk noritēja darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas, un 2017. gada aprīlī “Altum” apstiprināja būvniecības darbu veicēju atlases nolikumu. Rūpīgi izvērtējot visus saņemtos būvniecības un būvuzraudzības uzņēmumu piedāvājumus, komisija izvēlējās SIA “Ekoteh būve” (ēkas atjaunošana) un SIA “CMB” (būvuzraudzība).

2018. gada aprīlī SIA “Salaspils Siltums” organizēja līguma sagatavošanu un parakstīšanu ar projektā iesaistītajām pusēm – būvnieku, būvuzraugu, kā arī autoruzraugu. 2018. gada maijā tika veiksmīgi parakstīts granta līgums ar “Altum” un kredīta līgums par finansējumu ēkas Meža ielā 7 visaptverošai atjaunošanai.

Dod Mājai Otru Dzīvi!

Daudzdzīvokļu māja Meža ielā 7, Salaspilī, ir piedzīvojusi pozitīvas pārmaiņas, un, pateicoties projekta atbalstītājiem un ēkas iedzīvotāju pacietībai četru gadu garumā, ēka ir ieguvusi jaunu veidolu. Tukuma novada pašvaldība aicina iedzīvotājus teikt jāvārdu pozitīvām pārmaiņām, piesakoties izglītojošam piedzīvojumam – pieredzes apmaiņas braucienam uz Salaspilī atjaunoto ēku –, novērtēt paveikto un iedvesmoties, lai spertu vienu soli tuvāk savas daudzdzīvokļu ēkas visaptverošai atjaunošanai! Dod mājai otru dzīvi!

Raksts tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par projektu, aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, toms.akmentins@tukums.lv.