Ādažnieki dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz pirmo daudzdzīvokļu ēku, kas atjaunota, izmantojot energoefektvitātes līgumu

Septembra beigās vairāki Ādažu novada domes, SIA “Ādažu Namsaimnieks” un daudzdzīvokļu ēkas Pirmā ielā 37 pārstāvji devās klātienē apskatīt pirmo ēku, kas tika visaptveroši atjaunota, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC). Tā kā līdz šim Ādažu novadā vēl nevienas daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas gadījumā nav izmantots EPC, brauciena laikā tika runāts par mītiem un bažām par EPC kā risinājumu ēku atjaunošanai.


Visaptveroši atjaunotā ēka, kas tika apskatīta, atrodas Rīgā, Mastu ielā 8/1. Tā ir 1994.gadā ekspluatācijā nodota 5 stāvu ēka ar 1600m2 lielu platību, kurai jau 1995.gadā sākās dažādas problēmas pagrabā, jumtā un fasādē. Saprotot, ka ēkai noteikti būs nepieciešama atjaunošana, iedzīvotāji meklēja iespējas to darīt, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Kad jau bija saņemts atbalsts Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā, ēkas iedzīvotāji uzzināja par EPC iespējām, ko piedāvāja Nīderlandes kompānijas “Invesko” apakšuzņēmējs “RenESCO”.


Pirms pieciem gadiem veiktie energoefektivitātes pasākumi ēkai izmaksāja 370 tūkst. eiro. Lai tos nosegtu un saņemtu papildus garantijas ilgtermiņā, izvērtējot EPC priekšrocības, iedzīvotāji ar energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju noslēdza EPC līgumu uz 20 gadiem un katru mēnesi sāka maksāt izlīdzinātu maksājumu. Maksājumā tika ietverti pasākumi, kas uzlaboja ēkas energoefektivitāti, sniedza ilgtermiņa garantiju izpildīto darbu kvalitātei 20 gadu garumā pēc ēkas atjaunošanas, kā arī pilnvērtīgu veikto atjaunošanas pasākumu apsaimniekošanu, veicot regulāru mājas apkopi atbilstoši EPC noteiktajam un novēršot risku laika gaitā ēkas defektiem palikt nepamanītiem. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji tagad dzīvo atjaunotā, skaistā ēkā un vēl 15 gadus varēs neuztraukties par jebkādiem darbiem, kas saistīti ar ēkas energoefektivitāti. Ņemot vērā to, ka “RenESCO” ir atbildīgs par ēkas energoefektivitātes nodrošināšanu, uzņēmums regulāri seko līdzi situācijai ēkā. Domājot par iespējamajiem darbiem saistībā ar ēkas teritorijas labiekārtošanu, dzīvokļu īpašnieki nav atcēluši arī maksājumus uzkrājumu fondā.


Ēkai Mastu ielā 8/1 atjaunošanas laikā tika atjaunoti pamati, vecā ventilācijas sistēma, nomainītas karstā ūdens un apkures sistēmas, nomainīti praktiski visi radiatori, nomainīti logi, nosiltināta fasāde un uzstādīta ventilācijas sistēma ar rekuperācijas iekārtu, katrā dzīvoklī notiek sasildīta gaisa ieplūde. Kā jebkuras ēkas siltināšanas laikā, arī šīs mājas iedzīvotājiem 4 mēnešu laikā nācās samierināties ar dažādām neērtībām, taču galarezultāts bija tā vērts (jau pirmais rēķins par apkuri pēc siltināšanas darbiem ēkai uzrādīja 60% ietaupījumu). Turklāt iedzīvotāji saprata, ka tas, kas tiek atjaunots, ir viņu īpašums un par to ir jārūpējas. Ja līdz siltināšanai daudzdzīvokļu ēkai bija lieli siltuma zudumi, pēc energoefektivitāti uzlabojošiem darbiem zudumi ir gandrīz novērsti. Arī ādažnieki brauciena laikā, kad ārā bija ļoti vējains un pavēss, varēja pārliecināties, ka Mastu ielas 8/1 kāpņu telpā ir silti arī bez apkures pieslēgšanas (jāņem vērā arī, ka ēka ir tuvu ostai un atrodas vēju ceļā).
Ņemot vērā gūto pieredzi, Mastu ielas 8/1 ēkas pārstāvis A.Lelītis daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku dzīvokļu īpašniekiem, kas vēl nav izlēmuši par labu savas ēkas atjaunošanai, ierosina:
• neaizmirst, ka visas ēkas ar laiku nolietojas un, neveicot to savlaicīgu atjaunošanu, ēkai var rasties tehniskas problēmas, tecēt jumts, rasties plaisas;
• kamēr ir tāda iespēja, pieteikties Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumam un atgūt daļu no ieguldītām izmaksām;
• laicīgi sākt gatavot ēkas atjaunošanai nepieciešamo dokumentāciju, jo dokumentu izstrādes un saskaņošanas process ir laikietilpīgs;
• sagatavot ēkas energoauditu un tehnisko apsekošanu, lai saprastu – kādas ir konkrētās ēkas vājākās vietas un kādi ir ieteicamie darbi tās tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanai;
• plānojot ēkas siltināšanas darbus, ir iespējams izvēlēties dažādus risinājumus, viens no variantiem ir ventilējamās fasādes. Šis risinājums ir veiksmīgs, jo darbus var veikt arī ziemā, kā arī tās ir iespējams mazgāt;
• veicot ēku tehnisko apsekošanu un izstrādājot tehniskos projektus, pievērst uzmanību un izstrādāt detalizāciju balkoniem, savienojumu vietām, ūdens noteču stiprinājuma vietām, jumtam u.c. vietām, kurās ēkai ir pamanītas problēmas;
• uzticēt projektēšanas darbus arhitektiem ar pieredzi vēlams tieši jūsu mājas tipa renovācijas projektu izstrādē;
• dzīvokļos ventilācijas nodrošināšanai paredzēt rekuperācijas aparātus;
• ēku atjaunošanas darbus uzticēt pieredzējušiem būvniekiem;
• ēku siltināšanas darbos piesaistīt zinošus un kompetentus būvuzraugus un darbu vadītājus;
• neskaidrību vai šaubu gadījumā nebaidīties, bet konsultēties ar zinošiem un pieredzējušiem speciālistiem.


Izvērtējot iespēju veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas darbus ar EPC principu, Ādažu novada iedzīvotājiem jāņem vērā, ka projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros ir iespēja pieteikties Ādažu novada domes izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem, kur paredzēts finansiālais atbalsts līdz 1000 EUR apmērā energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanai.
Tehniskās dokumentācijas izstrādes procesam, iedzīvotājiem tā finansēšanai ir šādas iespējas:
1) saņemt pašvaldības atbalstu 2300 EUR apmērā,
2) izmantot daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas uzkrājumus,
3) ņemt aizņēmumu.


Ādažu novada dome ir paredzējusi arī citus atbalsta instrumentus, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka nolemj pieteikties “Accelerate SUNShINE” projektam. Jāatceras, ka šobrīd tehniskās dokumentācijas izstrādei vēl ir iespēja arī saņemt finansējuma atbalstu finanšu institūcijā ALTUM – 50% apmērā no izmaksām.
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai, ja ir radušies jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, izmantojot EPC, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (tālr.:67996265, e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv).

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Accelerate SUNShINE”, Nr. 754080 ietvaros.