ĀDAŽU NOVADA SEMINĀRS DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM PAR DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU VISAPTVEROŠU ATJAUNOŠANU UN TĀS IEGUVUMIEM

Ādažu novada dome 6.novembrī organizēja semināru par daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu un tās ieguvumiem. Semināra mērķis bija izglītot un informēt Ādažu novada iedzīvotājus par viņu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli, iepazīstināt ar ēku visaptverošas atjaunošanas nepieciešamību un informēt par daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas iespējām projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros.

Pasākumu vadīja domes energopārvaldnieks Anrijs Zēbergs, kas stāstīja par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fondu Ādažu novadā. Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) pārstāvis Sergejs Galajevs informēja par daudzdzīvokļu ēkas visaptverošas atjaunošanas iespējām projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros.
Ar pieredzi, izaicinājumiem un ieguvumiem mājas renovēšanas procesā dalījās Salaspils, Daugavas ielas 2 daudzdzīvokļu ēkas pārvaldniece Olga Brūvere.

Semināra apmeklētāji uzklausīja dažādus viedokļus un informāciju t.sk. par ēku atjaunošanas reālajām izmaksām, pieredzes stāstu par sarežģījumiem un pozitīvajiem brīžiem, kā arī par izaicinājumiem, ar kuriem nācās sastapties projekta realizācijas gaitā.

Citējot O.Brūveres vārdus: “Katras dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gadījumā – katra dzīvokļa īpašnieka) pienākums ir nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzturēt savu īpašumu labā tehniskā stāvoklī. Aicinām to darīt arī to dzīvokļu īpašniekus, kas vēl nav nolēmuši par savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas visaptverošu atjaunošanu!”

Pēc semināra apmeklētāji bija ļoti pateicīgi par sniegto vispusīgo informāciju, iespējamiem finansēšanas risinājumiem un līdzfinansējumu iegūšanas iespējām, kā arī par stāstiem, kas lika apmeklētājiem saprast, ka atjaunošana ir svarīga un tā padara iedzīvotāju dzīves apstākļus labākus un veselībai drošākus.

Raksts tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080.