Daudzdzīvokļu mājas Pirmā iela 31 un Pirmā iela 35 iedzīvotāju kopsapulce

Pirms neilga laika, Ādažos, Pirmā ielā 31 un Pirmā ielā 35 norisinājās iedzīvotāju kopsapulces. Kopsapulču mērķis bija sniegt informāciju un  iepazīstināt iedzīvotājus ar iespēju visaptveroši atjaunot  daudzdzīvokļu ēku, kur viņi dzīvo “Accelerate SUNShINE” projekta ietvaros. Kopumā ir notikušas 4 kopsapulces, divas Pirmā ielā 31 un divas Pirmā ielā 35. Visās sapulcēs piedalījās arī Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja pārstāvis Arnis Lelītis, kurš iedzīvotājiem sniedza ne tikai visu nepieciešamo informāciju, bet arī atbildēja uz visiem klātesošo jautājumiem.
Visu sapulču klātesošie tika informēti par ESKO principu, Energoefektivitātes Pakalpojuma līgumu (EPC), visaptverošās atjaunošanas etapiem un visaptverošās atjaunošanas ieguvumiem. Protams, neiztika arī bez piemēriem ‘Pirms un Pēc’, kur Arnis Lelītis prezentēja daudzdzīvokļu ēku Mastu ielā 8.
Visu māju iedzīvotāji tika aicināti apmeklēt www.sharex.lv, lai nepieciešamības gadījumā iegūtu vairāk informācijas.

Daudzdzīvokļu mājas kopsapulce Aviācijas ielas 1

 

Aviācijas ielas 1 mājas iemītnieku sapulce; uzstājas Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans un organizācijas “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” līdzdirektors Arnis Lelītis.

7.februārī notika Aviācijas ielas 1 mājas iedzīvotāju un dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā iemītnieki tika informēti par iespēju atjaunot dzīvojamo namu projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros.

Lai noskaidrotu Aviācijas ielas 1 iedzīvotāju un dzīvokļu īpašnieku viedokli par dzīvojamās mājas siltināšanu, iepriekš tika veikta mājas iedzīvotāju aptauja, kā rezultātā no 75 dzīvokļu īpašniekiem – 43 privātpersonām piederošo un 11 pašvaldību dzīvokļu iedzīvotāji ir par nama siltināšanu, kas veido 75% no nama kopējā dzīvokļu daudzuma. Tādēļ ēkas iemītniekiem tika piedāvāta iespēja piedalīties projektā “Accelerate SUNShINE” kā pilota ēkai, kurai energoaudits, ēkas tehniskā apsekošana un ekonomiskie aprēķini tiks veikti bez maksas.

Par projekta norisi un tā ieguvumiem klātesošajiem pastāstīja nevalstiskās organizācijas “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” līdzdirektors Arnis Lelītis, savukārt Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans pauda prieku, ka Tukumā beidzot ir sakustējies ledus un sākti māju siltināšanas darbi.

Piekrītot ēkas atjaunošanai, dzīvojamās mājas iemītniekiem, būtu vairāki ieguvumi, piemēram, samazināts siltumenerģijas patēriņš, iekštelpu komforts, pievilcīgs ēkas vizuālais izskats, kā arī ikmēneša izmaksu ietaupījums. Būtisku atbalstu atjaunoto māju dzīvokļu īpašniekiem sniedz arī Tukuma novada pašvaldība, nodrošinot atbalstu tehniskā projekta izstrādei, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī sniedzot līdzfinansējumu māju pagalmu labiekārtošanai.

Kopsapulces noslēgumā Aviācijas ielas 1 mājas iedzīvotāji pauda pozitīvu nostāju par projektu “Accelerate SUNShINE” un, lai tiktu pieņemts galējais lēmums par dalību projektā, nama iemītniekiem līdz šā gada 28. februārim jāiesniedz aizpildītas anketas SIA “Jauntukums” (Aviācijas iela 18) pastkastītē vai kasē (anketa pieejama – links uz anketu).

Pozitīva lēmuma gadījumā tiks izstrādāts ēkas energoaudits, tehniskais apsekojums un veikti ekonomiskie aprēķini.