Tukuma novada pašvaldība jau iepriekš ir aktīvi iesaistījusies pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanā, gan piesaistot Eiropas Savienības struktūrfonda finansējumu, gan ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus. Lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu ne tikai pašvaldības ēkās, bet arī daudzdzīvokļu ēkās, Tukuma novada pašvaldība ir iesaistījusies projektā “Accelerate SUNShINE”. Projekts atvieglo novada iedzīvotājiem atbalsta saņemšanu daudzdzīvokļu ēku visaptverošai atjaunošanai, sniedzot iespēju iegūt pilnībā atjaunotu un estētiski pievilcīgu māju, par kuras uzturēšanu rūpēsies ESKO, nodrošinot 20 gadu garantiju veiktajiem ēkas atjaunošanas darbiem.

28

Tukumā notikušās sapulces

76

Projektā notikušās sapulces