Slampes pagasta iedzīvotāji ceļā uz savām pašām skaistākajām, siltākajām un labākajām mājām

Projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros 2019. gada 4. martā Slampes Kultūras pilī norisinājās otrā daudzdzīvokļu ēku īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās Slampes daudzdzīvokļu ēku “Dziesmas”, “Kurši”, “Silavas”, “Lāstekas” un “Zemgaļi” dzīvokļu īpašnieki un to pārstāvji.

Sanāksmē nevalstiskās organizācijas “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” pārstāvji Arnis Lelītis un Sergejs Galajevs klātesošos informēja par projekta pirmajā kārtā izstrādāto dokumentu – tehniskā apsekojuma un energoaudita rezultātiem. Tāpat tika arī apspriests jautājums par ēkas komunālo pakalpojumu parādiem un to samazināšanas risinājumiem.   Tieši daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas parādi ir viens no lielākajiem šķēršļiem, kas liedz dalību finanšu institūcijas “ALTUM” organizētajā atbalsta programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai.

Slampes pagastā esošajām piecām daudzdzīvokļu ēkām, kuru iedzīvotāji pieņēma lēmumu par labu ēkas atjaunošanas procesam, šobrīd ticis īstenots energoaudits un tehniskā apsekošana. Ņemot vērā visu būvju celtniecības laiku, tehniskā situācija šīm mājām ir līdzīga un energoaudita rezultāti nebija tie iepriecinošākie. Tehniskā apsekojuma ietvaros eksperti secināja, ka ēkas šobrīd ir stabilā stāvoklī un tās ir iespējams visaptveroši atjaunot, novēršot siltuma zudumus, kas tika uzrādīti veiktajā energoauditā. Ar izstrādātajiem dokumentiem ikviens ēkas iedzīvotājs var iepazīties, vēršoties SIA “Komunālserviss TILDe”.

Projekta ietvaros ir veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai tiktu sperts nākošais solis un tiktu veikta tehniskā projekta izstrāde. Lai noskaidrotu finansiāli izdevīgāko piedāvājumu tehniskā projekta izstrādei, tiks veikta ESKO jeb energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja atlase. Kad šis solis tiks veikts, būs nepieciešams veikt aptauju, lai noskaidrotu būvniecības izmaksas, atrastu iedzīvotājiem izdevīgāko būvniecības pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu un visbeidzot uzsāktu būvniecības darbus.

Četrām no piecām Slampes daudzdzīvokļu mājām parādu slogs pārsniedz 10% slieksni, kas ir nepieciešams, lai kvalificētos “ALTUM” atbalsta programmai. Tāpēc šobrīd Slampes daudzdzīvokļu ēka “Kurši” ir vienīgā ēka, kas var saņemt līdz pat 50% lielu “ALTUM” dāvinājumu no kopējām projekta izmaksām. Savukārt pārējo ēku iedzīvotāji vēl var vienoties par parādu sloga samazināšanas iespējām, lai šīs programmas ietvaros virzītos tālāk un jau tuvākajā nākotnē pretendētu uz “ALTUM” atbalstu ēku visaptverošai atjaunošanai.

Aprīlī, kad būs veiksmīgi noslēgta ESKO atlase, katras ēkas iedzīvotāju kopsapulce norisināsies atsevišķi. Iedzīvotāju sapulču ietvaros tiks lemts par atjaunošanas projekta finansēšanas veidu, parādu samazināšanas risinājumiem, kā arī turpmāko dalību ēkas atjaunošanas projektā. Katra dzīvokļa īpašnieka lēmums un dalība kopsapulcēs ir ļoti būtiska, jo finansiālās saistības būs attiecināmas uz visiem ēkas iedzīvotājiem. Ieguvums ko garantē daudzdzīvokļu ēku visaptverošas atjaunošanas programma ir liels un nozīmīgs, sedzot līdz pat 50 % no visām atjaunošanas izmaksām. Tāpēc šī ir lieliska iespēja dot mājām otru dzīvi un, kā kopsapulcē sacīja Slampes un Džūkstes pārvaldes vadītāja Dace Pole: “Mums tiek sniegta   iespēja doties ceļā uz savām pašām skaistākajām, siltākajām un labākajām mājām!”

Plašāka informācija par projektu pieejama tīmekļa vietnē:www.sharex.lv/wp/tukums/

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par projektu, aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes Energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, rakstot e-pastu: toms.akmentins@tukums.lv.

Informējam, ka Tukuma novada Dome iesaistās Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projektā “Accelerate SUNShINE”, granta līguma nr. 754080, lai veicinātu daudzdzīvokļu māju visaptverošu atjaunošanu. Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvāta jauna pieeja namu visaptverošā atjaunošanā – izmantojot energoefektivitātes, līgumu jeb EPC, kuru noslēdz ar uzņēmumu, kas veic visaptverošu mājas atjaunošanu, nodrošinot līdz 20 gadu garantiju veiktajiem darbiem.