Daudzdzīvokļu mājas Salātu iela 33 iedzīvotāju kopsapulce

Pavisam neilgi pēc Vītolu ielas 2 sapulces notika arī 2. pilota ēkas Salātu ielā 33 iedzīvotāju kopsapulce. Kopsapulces ietvaros SIA “Vides serviss” valdes locekle Linda Tijone stāstīja par atjaunoto ēku Salātu ielā 20. Lai iedzīvotājiem pastāstītu par energoefektivitātes pakalpojuma līguma jeb EPC modeli, ar prezentāciju uzstājās arī biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja” pārstāvis Arnis Lelītis. Prezentāciju papildināja arī Mastu ielas 8, Rīgā atjaunošanas piemērs, kurā bija izmantots Bauskas novada iedzīvotājiem piedāvātais EPC modelis. Pēc prezentācijas iedzīvotāji uzdeva savus jautājumus par modeli, par Salātu ielas 20 māju pēc atjaunošanas, kā arī par to, kā notiks Salātu ielas 33 daudzdzīvokļu mājas atjaunošana. Sapulce noslēdzās ar lēmumu veikt anketēšanu, ar kuras palīdzību iedzīvotāji spers pirmo soli – balsos par savas mājas atjaunošanas uzsākšanu.

Daudzdzīvokļu mājas Vītolu ielā 2 iedzīvotāju kopsapulce

Saulainā augusta vakarā norisinājās Vītolu ielas 2 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju kopsapulce. Lai atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem, ar prezentācijām uzstājās SIA “Vides serviss” pārstāve Linda Tijone un biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” pārstāvis Arnis Lelītis. Šajā kopsapulcē iedzīvotāji ne tikai uzzināja par Bauskā atjaunoto daudzdzīvokļu ēku Salātu ielā 20, bet arī par projekta “Accelerate SUNShINE” sniegtajām iespējām iedzīvotājiem veikt arī savas mājas atjaunošanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu jeb EPC. Tā kā šāds modelis nav plaši pazīstams, iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar Mastu ielas 8, Rīgā atjaunošanas pieredzi, kurā izmantots šāds modelis. Pēc sapulces iedzīvotāji aktīvi uzdeva jautājumus par sev interesējošiem šī modeļa aspektiem. Sapulces beigās tika nolemts veikt anketēšanu par iespēju veikt mājas atjaunošanu projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros.